Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2016-09-06 14:35 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Undervisningen i engelska för elever i År 3 ska inspirera så att eleverna ökar sin kunskap i att prata och uttrycka sig på engelska. Eleverna ska även utveckla sin förmåga att förstå och vilja lära nya ord, begrepp på engelska och de ska känna trygghet i att uttrycka sig på engelska.
Grundskola 3 Engelska

Hello, my name is...... What is your name?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva."

Undervisningen i engelska för elever i År 3 ska inspirera så att eleverna ökar sin kunskap i att prata och uttrycka sig på engelska. Eleverna ska även utveckla sin förmåga att förstå och vilja lära nya ord, begrepp på engelska och de ska känna trygghet i att uttrycka sig på engelska.

Du ska även få utveckla din

Kommunikativ förmåga Presentera

Begreppslig förmåga

Bedömning - vad och hur

bedömning- vad?

Du ska känna till engelska ord och kunna prata på engelska

-färger, siffror, klädesplagg, enklare fraser

Bedömning-hur?

Läraren observerar hur du deltar i samtal och redovisningar och om du är nyfiken, aktiv och tar initiativ.

Du skriver, läser och pratar inför klasskamrater.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen påverkas av elevernas förförståelse och intresse. 

Vi pratar och skriver på engelska vid varje undervisningstillfälle.

Vi lyssnar och tittar på film med engelskt tal.

Vi läser på engelska.

Vi samtalar och redovisar inför varandra i klassrummet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: