Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 5 - Norden

Skapad 2016-09-06 14:37 i Presseskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Geografi
Vilka är de nordiska länderna? Vad är typiskt för Nordens geografi? Hur ser det ut? Hur är klimatet? Hur lever människor där? Vad är typiskt för Norden och de Nordiska länderna? Vad är likt och olikt mellan länderna?

Innehåll

Innehåll och arbetssätt:

Vi arbetar med kartor på olika sätt. Vi fortsätter att öva kartkunskaperna som vi lärt tidigare och lägger till lite nytt som längd och breddgrader och topografiska och tematiska kartor. Vi övar också Nordens namngeografi.

Vi arbetar med vad som utmärker Nordens klimat och vatten i olika former samt berör kort hur inlandsisen har format det nordiska landskapet.

Vi tittar på vad som är typiskt och gemensamt för Norden. Hur ser landskapet ut och hur påverkas det av natur och människor? Hur lever människor där? Vi söker information om de olika nordiska länderna var för sig och övar på att göra  jämförelser. På vilka sätt är de lika varandra och vad skiljer dem åt?

När vi arbetar med detta kommer vi att arbeta med lärobokstexter och andra faktatexter.Vi kommer att se filmer och arbeta med kartor av olika slag.Vi övar på att söka information i olika källor och presentera det vi har tagit reda på på olika sätt; enskilt och i grupp.

 

När vi jobbar med detta ska du öva på och visa att du:

 • har kunskaper om Nordens namngeografi och kan beskriva lägen och storleksrelationer.
 • har kunskaper om Nordens natur och kulturlandskap.
 • kan beskriva samband mellan natur och kulturlandskap.
 • kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
 • kan använda kartor och andra geografiska källor för att söka information om omvärlden.
 • kan föra resonemang om olika källors användbarhet.
 • kan resonera kring varför levnadsvillkor ser olika ut på olika ställen och vad man kan göra åt det.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: