Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 5, ht 2016

Skapad 2016-09-06 14:47 i Unnerödsskolan Uddevalla
Arbete med multiplikation och division.
Grundskola 5 Matematik

Multiplikation och division skriftlig räkning och problemlösning.

Innehåll

Information om denna LPP

Vi kommer att träna på att använda algoritmer i multiplikation och division. Vi kommer att arbeta med det under v.35 - 39

Syfte

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Det här ska du kunna (kunskapskrav)

Du ska kunna använda dig av skriftliga räknemetoder för att räkna multiplikation och division inom talområdet 0-1000.

Lösa lästal, välja rätt räknesätt.
Multip. med större tal, ena faktorn ensiffrig, och med tiotalsövergångar i talsorterna.
Kort division
Samband division och multiplikation.
Multplikationsalgoritmen.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Undervisning

 • Muntliga genomgångar i helkass och i mindre grupper.
 • Problemlösning gemensamt där vi visar varandra olika lösningar.
 • Arbete i matteborgen
 • övningar på bingel.se
 • Arbetsblad.
 • Träna gångertabellen.

Det här kommer du och dina lärare att bedöma

Hur väl kan du använda dig av skriftliga räknemetoder i multiplikation och division inom talområdet 0-1000.

Hur väl kan du använda dig av dessa vid problemlösning.

Hur väl du kan beskriva hur du tänker, och kring resultatets rimlighet.

Hur väl du kan matematiska begrepp, och använder dem i olika sammanhang.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: