Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas länder

Skapad 2016-09-06 15:17 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Översikt Europa samt kartkunskap
Grundskola 5 Geografi
Vi kommer att ge oss ut i Europa. Där kommer vi att fördjupa oss i kartkunskap om länder, floder, berg och huvudstäder i de olika regionerna. Vi kommer även att prata om olika kartor, väderstreck och hur en Atlas är uppbyggd. Vi kommer att lära oss om EU och varför vi har en gemenskap i Europa. Slutligen kommer eleverna fördjupa sig i ett europeiskt land och sedan redovisa detta för sina klasskompisar i ett samarbete med svenskämnet.

Innehåll

Syftesmål

Vi tittar på de olika europeiska regionerna och lär oss bl a var det bor flest människor samt diskuterar orsakerna till att det är så utifrån geografiskt läge, klimat, natur mm. Vi lär oss även hur man hanterar en kartbok och hittar fakta med hjälp av den. 

Undervisningens innehåll

Kartkunskap: Slå upp i en kartbok, väderstreck, olika typer av kartor, att utläsa ett register.
Europakunskap: Jämförande analyser mellan de olika regionerna om varför befolkningen är koncentrerad till vissa områden, varför städer ligger som de gör osv.
Namngeografi: Länder, huvudstäder, bergskedjor, hav, floder mm

Material: kartbok, filmer, läroböcker, internet och stencilmaterial.

Bedömning

Att du kan hantera en atlas med förståelse för bl.a. vad färger och tecken betyder.

Att du har förståelse för genomgångna ord och begrepp

Att du har övergripande kunskap om Europas namngeografi

Att du har kunskap om väderstrecken och Europas landskap

Att du vet vilka regioner som finns i Europa och vad som är utmärkande för olika regioner


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Europa

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Natur och kulturlandskap I
Dina kunskaper om natur och kulturlandskap
Du är på väg att få grundläggande kunskaper om natur och kulturlandskap
Du har grundläggande kunskaper om natur och kulturlandskap
Du har goda kunskaper om natur och kulturlandskap och visar genom att använda begreppen.
Du har mycket goda kunskaper om natur och kulturlandskap och visar genom att använda begreppen väl.
Natur och kulturlandskap II
Din förmåga att resonera om samband mellan natur och kulturlandskapet
Du är på väg att kunna förklara enkla samband mellan naturen och människans användning av naturen.
Du kan förklara enkla samband mellan naturen och människans användning av naturen.
Du kan förklara väl om sambanden mellan naturen och människans användning av naturen.
Du kan förklara mycket väl om sambanden mellan naturen och människans användning av naturen.
Befolkning
Din förmåga att resonera kring hur befolkningen i europa är fördelad.
Du är på väg att kunna förklara hur befolkningen är fördelad i Europa och ge ett exempel på varför.
Du kan förklara hur befolkningen är fördelad och ge ett exempel på varför.
Du kan förklara hur befolkningen är fördelad och ge två-tre exempel på varför.
Du kan förklara hur befolkningen är fördelad och ge många exempel på varför.
Begrepp
Din förmåga att använda geografiska begrepp
Du är på väg att kunna använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. T.ex. berg, fjäll, hav, land, sjö, ö.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. T.ex. klimat, infrastruktur, naturlandskap, inlandsklimat, region, invånare, import, export.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. T.ex. klimat, infrastruktur, naturlandskap, inlandsklimat, region, invånare, import, export.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. T.ex. klimat, infrastruktur, naturlandskap, inlandsklimat, region, invånare, import, export.
Kartboken
Din förmåga att använda kartboken som hjälp för att söka information
Du är på väg att kunna använda kartboken på ett i huvudsak fungerande sätt. Du på väg att förstå vad kartans färger och symboler är.
Du kan använda kartboken på ett i huvudsak fungerande sätt. Du förstår vad kartans färger och symboler är. T.ex. grön färg - skog, röd prick - stad
Du kan använda kartboken på ett relativt väl fungerande sätt. Du förstår väl vad kartans färger och symboler är. T.ex. grön färg - skog, röd prick - stad
Du kan använda kartboken på ett väl fungerande sätt. Du förstår mycket väl vad kartans färger och symboler är. T.ex. grön färg - skog, röd prick - stad
Namngeografi
Dina kunskaper om namngeografi och din förmåga att läges och storleksbestämma olika geografiska platser.
Namn och huvudstad på ett land i Europa. Du kan inte peka ut på en karta var landet ligger.
Namn och huvudstad på några länder och huvudstäder i Europa. Du kan peka ut på en karta var länderna ligger.
Namn och huvudstad på många länder och huvudstäder i Europa. Du kan peka ut på en karta var länderna ligger.
Namn och huvudstad på de flesta länder och huvudstäder i Europa. Du kan peka ut på en karta var länderna ligger.
Namngeografi
Dina kunskaper om namngeografi och din förmåga att läges och storleksbestämma olika geografiska platser.
Du är på väg att veta vad Europas längsta flod och högsta berg heter. Du kan peka ut på en karta var dessa ligger.
Du vet vad Europas längsta flod och högsta berg heter. Även Medelhavet, Svarta havet, Alperna, Nordsjön, Atlanten, Sicilien. Du kan peka ut på en karta var dessa ligger.
Du vet vad Europas längsta flod och högsta berg heter. Även Medelhavet, Svarta havet, Alperna, Nordsjön, Atlanten, Sicilien. Du kan peka ut på en karta var dessa ligger.
Du vet vad Europas längsta flod och högsta berg heter. Även Medelhavet, Svarta havet, Alperna, Nordsjön, Atlanten. Sicilien. Du kan peka ut på en karta var dessa ligger.
Europas klimat
Dina kunskaper om olika klimatzoner vid olika geografiska platser.
Du är på väg att kunna en klimattyp och i stora drag veta hur hur somrarna och vintrarna ser ut där.
Du kan tre av Europas klimattyper och kan förklara hur somrar och vintrar ser ut där. Ge exempel på länder som ligger i den klimatzonen. Peka ut på en karta var klimatzonerna ligger.
Du kan tre av Europas klimattyper och kan förklara hur somrar och vintrar ser ut där. Ge exempel på länder som ligger i den klimatzonen. Peka ut på en karta var klimatzonerna ligger.
Du kan tre av Europas klimattyper och kan förklara hur somrar och vintrar ser ut där. Ge exempel på länder som ligger i den klimatzonen. Peka ut på en karta var klimatzonerna ligger.
Europas regioner
Dina kunskaper om olika regioner i en världsdel. Omvärldskunskap.
Du är på väg att kunna en av av Europas regioner och att kunna peka vart den ligger på en karta.
Du kan två av Europas regioner och kan peka vart dessa ligger på en karta.
Du kan tre av Europas regioner och kan peka vart dessa ligger på en karta.
Du kan alla Europas regioner och kan peka vart dessa ligger på en karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: