Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Studieteknik åk 7

Skapad 2016-09-06 15:26 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Studieteknik v 34-38 Läs- och anteckningstekniker
Grundskola 7 Svenska

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om studieteknik. Du kommer att få lära dig att det finns olika sätt att läsa, hur du för anteckningar, hittar nyckelord/ meningar, skriver sammanfattningar och övar upp ditt minne så att du kan lära dig på bästa sätt.

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

 • Läsa (…) texter för olika syften
 •  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter (…). Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

 

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska:

 • förstå syftet med studieteknik och hitta din stil för bästa inlärning.

 • kunna använda olika sätt att läsa så att du lär dig förstå texter lättare.

 • kunna använda olika sätt för att minnas och lära dig innehållet i en text genom att hitta de viktiga orden.

Arbetssätt

Genomförande

Du kommer att få:

 • lyssna på genomgångar om bl.a. olika sätt att läsa och hur man gör bra anteckningar.
 • göra övningar för att träna på de olika lästeknikerna och att föra anteckningar.
 • svara på frågor om studieteknik.
 • träna dig på minnesteknik och lära dig hur du gör en tankekarta.
 • se filmklipp från urskola.se om "De fem lässtrategierna".

 

 

Redovisning

 • lämna in dina svar på frågorna och övningarna från arbetsgången.

 • skriva sammanfattningar av faktatexter.

 • göra ett läsförståelseprov.

Bedömning

Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

 • din förmåga att läsa och använda dig av de olika lässtrategierna

 • din förmåga att göra sammanfattningar av texter

 • din läsförståelse

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: