Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshemmet, Kyrkskolans utflykter till skogen.

Skapad 2016-09-06 15:35 i Kyrkskolan Borlänge
Mall för årstidsstudier i naturen för fritidshem i Borlänge kommun.
Grundskola F – 2 NO (år 1-3) Biologi
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Kyrkskolans fritidshem, klass 1 och 2 skall gå till skogen under hösten och våren med start i september för att lära oss om miljö, årstider och natur. Vi tar med oss arbetsbladet om naturrutan. Eleverna arbetare i mindre grupper om 2-3 där de ser förändringarna i årstiderna. Eleverna undersöker också vad som inte hör till naturen och vad som skett med växter och djur. Vi i personalen finns som vuxenstöd i arbetet och stöttar eleven i arbetet.

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning och Arbetsformer

Ska tas fram tillsammans med elever och eventuella kollegor.

Här beskrivs hur eleverna tränar sina förmågor för att nå målen. Arbetsformerna ska utgå från gruppens/individens intresse och behov.

Utvärdering

Här beskrivs vilka resultat vi vill se och hur utvärderingen ska ske.

Skriv endast under rubrikerna nedan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: