Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik årskurs 1

Skapad 2016-09-06 15:40 i Apalbyskolan Västerås Stad
Musik läsåret 2016-17
Grundskola 1 Musik

Här är en beskrivning på vad vi kommer att arbeta med i musikämnet under åk 1.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta mot målen i musik genom:

- att sjunga olika sorters sånger
- sång- och danslekar
- rytmikövningar med handklapp 
- att imitera och improvisera rytmer och rörelse
- att måla till musik
- att lyssna på musik och beskriva tankar, känslor och bilder som uppkommerKopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Elevens mål

Du ska kunna:
- delta i unison sång
- delta i rytmikövningar
- delta i sång- och danslekar
- måla till musik

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Min lärare kommer att bedöma


din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i:
- unison sång,
- sång- och danslekar
- rytmikövningar
- att lyssna och måla till musik

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: