Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Love

Skapad 2016-09-06 16:16 i Öjersjö Brunn Partille
For a period of seven weeks we are going to work with love theme. We will read different texts about love, read love poems, work with grammar and watch a film based on one of William Shakespeare's famous plays - a love tragedy about Romeo and Juliet. The project ends with three different tests. 1. Read and speak - discuss about a text in smaller groups. 2. Listening comprehension (hörförståelse). 3. A writing test about "What does love feel like?"
Grundskola 8 – 9 Engelska

For a period of seven weeks we are going to work with love theme. We will read different texts about love, read love poems, work with grammar and watch a film based on one of William Shakespeare's famous plays - a love tragedy about Romeo and Juliet.

The project ends with three different tests.
1. Read and speak - discuss about a text in smaller groups.
2. Listening comprehension (hörförståelse).
3. A writing test about "What does love feel like?".

Innehåll

Vad gör vi?

Mål för arbetsområdet
 • läsa och lyssna på texter som handlar om kärlek
 • lära dig nya glosor inom området kärlek
 • samtala och diskutera kärlek utifrån film och texter
 • studera det poetiska språket (dikt)
 • skriva en dikt på engelska och framföra den muntligt
 • skriva en text om kärlek
 • grammatik: ordföljd (subjekt/predikat), adverb (adverbial)

Kunskapskrav som testas

Följande kunskapskrav kommer att testas:

HÖRA, SKRIVA och TALA (notera att förmågan LÄSA kommer ej att bedömas vid detta tillfälle).

Arbetsformer

Vi studerar satslära (med fokus på predikat, subjekt och adverbial).

Vi läser olika typer av texter som handlar om kärlek.

Vi läser och skriver dikt.

Vi lär oss nya ord (glosor) som ingår i arbetsområdet om kärlek.

Vi tränar på hörförståelse (ljudfiler).

Vi tränar även på läsförståelse (texter).

Vi planerar inför skrivprovet om kärlek i V41. Vi förbereder oss genom att lära in nya glosor (öka ordförrådet) och bli säkrare på grammatik.

 

Bedömningsformer

För att bli godkänd på detta arbetsområde krävs att du:

 • I mindre grupp samtalar på engelska om en text som handlar om kärlek. Texten får ni vid provtillfället. Varje grupp diskuterar utifrån givna frågor i ca 5-8 minuter/grupp. Diskussionen spelas in och skickas till Åsa.
 • Skrivit en dikt på engelska (och delat den med Åsa).
 • Hörförståelse (i klass).
 • Skriver en text på engelska som handlar om kärlek utifrån rubriken "What does love feel like?".

Matriser

En
LPP Love

HÖRA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå innehåll
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Redogöra
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Agera utifrån det hörda
Du kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera
Du kan i skriftliga framställningar formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan i skriftliga framställningar formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande och du formulerar dig med visst flyt.
Du kan i skriftliga framställningar formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande och du formulerar dig med flyt.
Förtydliga
För att förtydliga kan du variera dig kan du bearbeta och göra enkla förbättringar i din text.
För att förtydliga kan du variera dig kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar i din text.
För att förtydliga kan du variera dig kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar i din text.
Anpassa
Du kan i skrift uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassa dig till syfte, mottagare och situation.
Du kan i skrift uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du kan i skrift uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Du kan använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen i din text.
Du kan använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen i din text.
Du kan använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen i din text och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

TALA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera
Du kan i muntliga framställningar formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan i muntliga framställningar formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande och du formulerar dig med visst flyt.
Du kan i muntliga framställningar formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande och du formulerar dig med flyt.
Förtydliga
För att förtydliga kan du variera dig kan du bearbeta och göra enkla förbättringar.
För att förtydliga kan du variera dig kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar.
För att förtydliga kan du variera dig kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar.
Anpassa
Du kan i tal uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassa dig till syfte, mottagare och situation.
Du kan i tal uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du kan i tal uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Du kan använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

LÄSA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå innehåll
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i engelska texter.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i engelska texter.
Redogöra
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer .
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Agera utifrån det lästa
Du kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategi
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du välja att använda dig av någon strategi.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja att använda dig av strategier.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja att använda dig av strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: