Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No åk 2B Högadalsskolan

Skapad 2016-09-06 18:02 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Hur kommer det sig att vi kan dricka samma vatten som dinosaurierna drack för 250 miljoner år sedan?

Innehåll

Vad ska vi lära oss i No?

 • Hur jorden, solen och månen rör sig.
 • Vilka Sveriges vanligaste träd är samt några vanliga växter i Sverige.
 • Vad en näringskedja är och hur den fungerar.
 • Vad en livscykel är samt studera grodans och fjärilens livscykel.
 • Vattnets kretslopp
 • Vattnets olika stadier.
 • Hur du kan göra en fältstudie och en observation.
 • Hur djur kan delas in i olika grupper utifrån olika egenskaper.
 • Vad en hypotes är.
 • Genomföra undersökningar/experiment och dra en slutsats av resultatet.

 

Varför ska vi lära oss om hur jorden och vår natur ser ut och fungerar?

 • för att förstå:
  • hur vattnets kretslopp fungerar och vad det har för betydelse för oss människor.
  • hur en näringskedja är uppbyggd och påverkar djur och människor.
  • hur djurs och växters livscykler fungerar i naturen.
  • hur jorden, solen och månens rörelser påverkar varandra och oss människor.
  • hur du kan göra en enkel fältstudie och observation.
  • hur du kan göra en undersökning genom exempelvis experiment. 
  • vad däggdjur, insekter, groddjur, kräldjur, fåglar och fiskar har för egenskaper. 
  • lära dig att genomföra en undersökning och göra en slutsats av resultatet.

 

Arbetssätt - Hur ska vi lära oss om detta?

 • Ha genomgång, samtal och diskussioner inom de olika arbetsområdena.
 • rita egna näringskedjor och förklara för varandra hur de fungerar.
 • följa fjärilens livscykel.
 • arbeta med dans och lek när vi lär oss om jorden, solens och månens rörelse.
 • utföra experiment för att lära oss om vattnets olika stadier.
 • utföra observationer av vad som händer när exempelvis vatten kokar/fryser osv samt ställa hypoteser. 
 • ha utomhuslektioner där vi lär oss om Sveriges vanligaste träd samt natur och miljö.
 • skriva egna faktatexter.
 • måla/rita och skriva om hur naturen och jorden fungerar i din NO/SO bok.
 • Utföra en fältstudie då vi följer olika träd och vad som händer med dessa under de olika årstiderna.
 • se på film.
 • göra en "rullande" naturslinga tillsammans med klassen.
 • sortera djur efter deras egenskaper genom att bland annat lägga memory.

Elevinflytande

 • välja vilka högtider ni vill lära er mer om utifrån de olika årstiderna.
 • vara med och bestämma vilka svenska djur du vill lära dig mer om.
 • ge egna förslag på hur du kan visa vad du har lärt dig.
 • utgå ifrån elevernas nyfikenhet och önskemål om vad de vill lära sig mer om inom arbetsområdet vatten samt jorden, solen och månen. 

 

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?

Du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera genom att exempelvis förklara och samtala om vattnets kretslopp.
Du får möjlighet att utveckla din förmåga att analysera/noggrant undersöka genom att exempelvis undersöka vattnets olika former.
Du får möjlighet att lära dig nya begrepp som gas, flytande, fast form och avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
Du får möjlighet att utveckla din förmåga att reflektera genom att exempelvis fundera över resultatet av olika experiment.

 

Bedömning

 • Du kan rita och berätta om fjärilen och grodans livscykel.
 • Du kan rita och förklara en näringskedja.
 • Du berättar för dina kompisar om våra vanligaste svenska träd och några vanliga växter i en "rullande naturslinga".
 • Du deltar i experimenten och observerar vad som händer med vattnet i dess olika former.
 • Du använder begreppen: gas, flytande och fast form när vi arbetar med vattnets olika stadier.
 • Du visar hur vattnets kretslopp fungerar genom valfri metod ex Ipad, lera, rita.
 • Du sorterar djur efter deras egenskaper med hjälp av bilder och berättar hur du har tänkt när du sorterat.
 • Du ställer en hypotes (vad du tror ska hända) när vi experimenterar.
 • Du genomför en undersökning och reflektera över resultatet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: