👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skepp o hoj med sagor

Skapad 2016-09-07 08:35 i Långaveka förskola Falkenberg
Mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor med start våren 2016.
Förskola
Vi utgår från sagan Alla får åka med och barnen får gestalta karaktärerna samt dramatisera.

Innehåll

Formulering av syfte

Vi vill öka barnens fantasi genom att skapa av och med olika material samt öka barnens ordförråd.

Vi vill inviga och ta tillvara på barnens intresse för skriftspråket. 

Föräldrarnas delaktighet

Vi har startat veckans kompis som en del i vårat projekt. Barnen får med en påse hem och lägga i sin favoritsaga att ta med till förskolan. Genom att ta med en egen saga hoppas vi öka barnens fantasi och ordförråd samt stärka barnet i gruppen.
Vi uppdaterar kontinuerligt på Unikum det vi gör ihop med barnen. 

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

I ett mindre rum har vi tagit fram en röd filt att lägga på golvet samt en sagoring för att markera att vi nu går in till sagoskeppet som står inne i rummet. Vi tar kort på de barnen och deras böcker att sätta upp på väggen.

Vi har klistrat siffrorna 1-10 samt klistrat barnens begynnelsebokstav både i versaler och gemener på golvet. Vi har gjort ordkort med barnens namn på. De är skrivna både med versaler och gemener. Runt mattan på golvet har vi klistrat dit barnens namn.

Vi har gjort olika brickor med symboler så som varumärken, bilmärken, trafikskyltar. Samt bilder på olika fordon, bokstäver och antal i form av prickar.

Vårt fokusområde är att arbeta med boken "Alla får åka med"
Vi kommer att följa sagan och iscensätta efter hand så som att skapa de olika karaktärerna i olika material, samt dramatisera hela sagan ihop med barnen.  

Arbetssätt, organisation och struktur

Vi har valt en specifik bok att arbete utifrån som heter "Alla får åka med". Med hjälp av den boken tänker vi visa hur man på olika sätt kan berätta en saga. Vi har gjort en flanosaga, sagopåse samt har 2 uppsättningar av boken i pappersform. Vi håller även på att barnen får skapa de olika karaktärerna i boken med hjälp av olika material.

"Alla får åka med"

Lastbilen: Skapad av kartonger, sugrör, träknappar, plastlock samt använt oss av tekniken papier matché och färg.

Tomten: Toarullar, tubstickad väv, piprensare, röd färg, flörtkulor

Gris: Rosa saltlera

Nalle: Brunt garn, toarulle och plastögon, brun pompoms.

Hund: Glasspinnar och piprensare, plastögon brun tuschpenna.

Pojke: Färdig mall på pojke. Måla med tuschpennor och klippa ut.

Flickan: Stor duplo docka. 

Material och attiraljer som behövts till dramatisering av "Alla får åka med"

Lastbilen: 2 stora kartonger, blå färg, blått tyg, blått garn, blå vaxduk, aluminiumsformar, gul färg, papptallrikar, röd wellpapp, svart papper, rött plastlock, silvertejp, blå tejp, skruv och mutter.

Tomte: Tomteluva

Gris: Ett tryne av rosa filt-tyg eller rosa tryne av en äggkartong.

Nalle: Brunt filt-tyg på diadem, öronen stoppade med vadd

Hund: Färdig ögonmask i tyg.

Pojke: Grön t-shirt

Flicka: Blå t-shirt

Vi läser barnens egna böcker måndag och torsdag och när barnen själva vill. Under höstterminen delar vi in barnen i 2 grupper. 3-åringarna i en grupp och 2-åringarna i en grupp. Vi började med de äldsta barnen. Under vårterminen har vi varit en helgrupp när vi har läst 2- åringarnas böcker. Vår projektbok arbetar vi med på tisdagar på höstterminen och torsdagar på vårterminen. Vid dessa tillfällen läser vi boken och gör olika saker utifrån bokens karaktärer och innehåll. 
Allt eftersom projektets gång har vi reflekterat ihop med barnen och skrivit ut dokumentation och satt upp på väggarna och i bokform. 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Barnen vill att man ska läsa mycket böcker. Barnen har fått upp intresse för bokstäver. Vi har klistrat dit bokstäver på golvet, gjort en bricka med alfabetet samt cirklar på golvet med barnens namn. Vi har samlingar där barnen fått leta och känna igen sitt namn med både versaler och gemener. Barnen har på så sätt lärt sig hitta sin begynnelsebokstav i sitt namn, även kompisarnas, föräldrar och personal. Barnen ser och hittar bokstäver lite överallt och kan associera att bokstäver blir ord och betyder något. Barnen ställer frågor när de hör ord som de inte förstår. På detta sätt ökar barnen sina egna ordförråd.   

Vi har introducerat och använt brickorna på samlingar under vårterminen. Brickorna vi gjorde har gett positivt utslag, barnen tyckte det var spännande, roligt och intressant. Barnen har använt dom även utanför samlingen och själva lekt samling med dom.

Formulera mål

  •  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

Veckans kompis-boken som vi skickade med hem där föräldrarna ihop med barnen skulle fylla i 3 frågor (Vem har barnet fått boken av, varför barnet valde just den boken och vad är det som barnet gillar med boken) blev inte som vi hade förväntat oss. Det var bara två föräldrar och barn som skrev i den. Så vi valde att plocka bort boken och kommer att försöka med en igen till våren, när våra yngre barn ska få vara veckans kompis.
Det vi märkte var att barnen tyckte det var spännande att dra vem som skulle bli veckans kompis, och att få ta med sig en bok. Många barn hade redan långt i förväg valt ut vilken bok dom skulle ha med sig när det blev deras tur. 

 De material vi har valt att jobba med under projektet har varit fungerande för hela barngruppen. Det stöd vi har gett är hålla materialet på "plats". När vi har aktivt jobbat med projektet och gestaltat karaktärerna har vi valt att stanna kvar på hemvisten för att skapa lugn och ro. Det har gett oss möjlighet att vara ett stöd för barn och kunna vägleda dem så att de kan utföra allt själv. Vi har varit 2 pedagoger på 4-5 barn åt gången i skapande processen. De andra barnen har under tiden fått leka inne på hemvisten. Det har fungerat jättebra. Barnen har inte varit störda av att de andra barn har lek bredvid. Samt de som fått vänta på sin tur har haft något att göra. Barnen har själva fått välja om de vill göra karaktärerna. Näst intill alla barn som varit här har valt att göra det. Barnen har varit kreativa i sitt skapande och vi upplever att barnen har tyckt det varit roligt att skapa i olika material, samt att få se sina skapelser färdiga på lastbilen som står inne på hemvisten.
Dessutom har uppmärksammat barnens kloka resonemang kring de olika karaktärernas känslor. Vilket visar på en viss förstålser för empati gentemot andra.

När vi ser tillbaka på projektet vi har gjort nu i höst så ser vi att vi har nått upp till de mål vi har satt. Detta ser vi genom att barnen bland annat fått ett större ordförråd, då det kan förklara vad nya ord som kommit upp betyder. Barnen kan namnge många färger, räkna och ser antal samt se och förstå vad som händer på en bild. De har fått skapa i olika material och vi har upplevt att dom har tyckt det varit roligt genom att dom har visat stort intresse för det, samt att dom värnat och varit stolta över sina alster. Barnen har förståelse för hur någon annan känner sig, samt med ord förklara en känsla. Vi upplever att gruppen har fått en ännu bättre "vi"- känsla. Genom att vara måna om varandra och hjälpsamma.

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Vi började vårterminen med att reflektera med barnen. Kommer de ihåg efter julledigheten vad vårt projekt handlar om? Barnen berättar att vi jobbar med en sagan "Alla får åka med". De har full koll på vilka karaktärer som är med i boken och vad de gör. Barnen har även egna tankar om varför karaktären; pojken snubblat. Snubblar man får man blod. I boken finns inget blod med på bilden. Karaktären nallen är ledsen och barnens tankar är att någon har slagit den.

När vi pratade med barnen om vad teater är visste de inte vad dramatisering innebar. De hade hört talas om ordet teater. Vi förklarade ordet för barnen och berättat och visat olika sätt att agera. Barnen har fått spela "pinnteater" (figur på en pinne), sett film och spelat teater. Vi upplever att barnen har tagit till sig vad vi har pratat om och visat dem. När barnen själva har fått agera visar de tydligt hur karaktärerna ser ut/känner sig. De har agerat med inlevelse.

Vi har diskuterat med barnen att de själva ska få agera och vad som då behövs för att kunna spela teater. Barnen har då visat på stor förförståelse och uppfinningsrikedom genom att föreslå man behöver en stor lastbil där alla får plats. Vilka olika material vi ska använda så som stora kartonger att bygga en lastbil av. Det behövs färg, hjul, ratt, tuta, lampor, tejp och lim. 

Avslutning av projekt

Inför avslutningen av projektet valde vi att överraska barnen med att dom ska få dramatisera sagan "Alla får åka med", fast denna gången ska dom verkligen få åka med i en rullande "lastbil". Vi skaffade fram en kärra som fick bli lastbilen och gick ner till parkeringen på förskolan ihop med barnen. Där fick dom klä ut sig till de olika karaktärerna och blev upphämtade en och en. En pedagog läste upp och filmade sagan och två pedagoger hjälptes åt att köra runt och hämta upp barnen. De barnen som inte åkte med var publik.
Vi gjorde detta tre gånger så alla barn fick åka med. Det hördes skratt och fnitter både från vagnen och publiken. Till sist körde vi upp alla barnen tillbaka till förskolan där vi avslutade allt med saft och bulle. Dagen till ära valde vi röd saft, för soppan dom äter i boken är röd.
Vi lade upp filmerna på vår blogg i Unikum och har fått positiv respons från föräldrarna och barnen har prata mycket om avslutningen, speciellt att dom fick åka i "lastbilen".

Barnens egna kommentarer på avslutningen:

-Det skakade

-Det kittlades

-Det var roligt

-Den var blå där (pekar)

Utvärdering

Under ett helt år har barnen bibehållit sitt  intresse för detta projekt. Vi upplever att barnen har varit positiva och nyfikna på vad som ska hända. De saker vi har gjort med barnen har de varit väldigt måna om. De har sagt till andra barn att vara rädda om grejorna. Barnen har fått med sig genom detta projekt att alla ska få vara med. De har visat detta genom att kunna samspela tillsammans när vi har gjort saker. De visar det även i andra sammanhang så som, i leken, hjälper varandra, väntar på sin tur och tar hänsyn till varandra.

Barnen har fått ett rikare ordförråd och att ett ord kan ha olika betydelser samt kan ha olika innebörd, tex ordet hänger. 

Vi i personalen har låtit barnen vara medbestämmare om vad vi ska tex ha för material när vi gjort lastbilen.
Vi har reflekterat mycket ihop med barnen, och lyssnat in på vad dom har sagt. Under reflektionerna så har det inte kommit så många spontana reaktioner, men vid frågeställningar till barnen så har vi fått mer svar och har då märkt att barnen kommer ihåg vad dom har gjort och vad dom har lärt sig.
Vi har märkt att barnen har tagit till sig av ALLA får vara med. Dom har visat hänsyn, hjälpsamhet, kamratskap, "Vi känsla", gemenskap, turtagning, tålamod.

Under tidens gång har vi märkt att projektet har tagit en annan vändning än vad vi hade tänkt från början. Vårt syfte är uppnått och har märkts att barnen har öka sin progression i turtagning, samspel och empati.

Brickorna vi gjort har varit uppskattade och vi har kunnat se vad barnen har för några förkunskaper av det dagliga livet. Vi upplever att det är samhällsorienterade och följer med i samhällets utveckling då de kan koppla symbol med innebörd.
Tex: Spotify - Man lyssnar på musik.
Youtube - Man ser på film
ByggMax - Man köper brädor där

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016