Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delaktighet & Inflytande - Förskoleklass - Fritidshem

Skapad 2016-09-07 09:44 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Pedagogisk planering för delaktighet och inflytande i förskoleklassen.

Innehåll

Fritidsverksamheten finns till för eleverna, eleverna ska få en möjlighet att utveckla sina intressen samt testa på nya uttrycksformer. Verksamheten ska även finns där för att berika elevernas möjlighet till frilek och stimulera, utveckla och inspirera deras förmågor. 

 

Syfte:

Syftet med att låta eleverna vara delaktiga och ha inflytande är att deras förmåga att ta ansvar samt utveckla deras förmåga kring andra människors intressen inte är samma som sina egna. Elevernas förståelse kring att alla är olika, vill och gillar olika saker ökar. Eleverna ska kunna påverka den verksamhet som de befinner sig i samt kunna ta ansvar för verksamheten. 

 

Arbetets gång:

Eleverna har möjlighet att komma med önskningar kring vad de vill göra samt var de vill vara. Eleverna har möjlighet att ge feedback till pedagoger kring det som erbjuds i verksamheten och hur verksamheten är uppbyggd. 

Pedagogerna gör en inventering av elevernas intresse och behov så att verksamheten kan formas efter dessa. Genom en samling innan innefritids börjar kan eleverna ge uttryck för sina önskningar och behov. 

Kopplingar till läroplanen

 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: