Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 Återberättande texter HT-16

Skapad 2016-09-07 10:08 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Återberättande texter är när du skriver och återberättar vad som hänt. Sådana texter är vanligt att man skriver i skolan och du kommer nu att få lära dig att skriva och återberätta en händelse på egen hand.
Grundskola 4 Svenska

Återberättande texter är när du skriver och återberättar vad som hänt. Sådana texter är vanligt att man skriver i skolan och du kommer nu att få lära dig att skriva och återberätta en händelse på egen hand.

Du ska få lära dig hur man skriver inledningar och organiserar innehållet. Du ska även få lära dig vilket tempus du ska använda samt hur du kan variera och bygga ut meningar. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att se hur olika sorters texter är uppbyggda genom textens struktur och språkliga drag.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå syftet med en återberättande text (återberätta en händelse)

 • kunna använda strukturen för en återberättande text (rubrik, inledning, händelser i kronologisk ordning och en avslutning)

 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en återberättande text (tidsord och verb i preteritum)

 • kunna dela in texten i stycken
 • göra en kamratbedömning

 

Jag gör min bedömning genom att:

 • Läsa din individuella skrivna texten och skriver en kommentar om den i din lärlogg på Unikum.

 • Titta på din kamratbedömning.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Klassen/gruppen samtalar och skriver om gemensamma upplevelser och gör tidslinjer för att strukturera upp händelser.
 • Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en återberättande text med rubrik, inledning, händelser och en avslutning.
 • Eleverna arbetar med de språkliga drag som används i en återberättande text så som olika tidsord, personliga pronomen, verb i preteritum och substantiv i singular och plural.
 • Eleverna läser och bedömer tre återberättande texter utifrån vad de lärt sig.
 • Varje elev planerar och skriver på egen hand en text och därefter gör de en självskattning i lärloggen om vad de lärt sig.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: