Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & Värden - Förskoleklass - Fritidshem

Skapad 2016-09-07 10:14 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
En pedagogisk planering för normer & värden i förskoleklassen.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetet är att eleverna ska utveckla sin förmåga kring andra människor och hur dessa lever samt att ha en förståelse för sin medmänniskor. Genom en större förståelse kan eleverna hjälpa andra som behöver hjälp, vara med och påverka hur samhället byggs upp och fungerar. 

 

Arbetets gång

Pedagogerna samtala med eleverna kring hur man ska agera mot andra och att ha en förståelse kring andra. Att förståelse och omsorg för sina medmänniskor samt närmiljön är också belyst i verksamheten. Pedagogerna har dagligen samtal med eleverna i stor grupp/mindre grupp kring dagliga händelser, hur man ska vara mot varandra och hur man kan hjälpa andra. 

 

Pedagogerna arbetar även under 1,5timme med att skapa en trygg och stabil förskolegrupp. Arbetet finns även i den enskilda klassen och i mindre grupper inom båda klasserna.

Kopplingar till läroplanen

  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
    Gr lgr11
  • uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
    Gr lgr11
  • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
    Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: