Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glasögon

Skapad 2016-09-07 11:29 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 4 – 5 Teknik
Vem som uppfann de första glasögonen vet man inte. För väldigt länge sedan kom man på att man kunde förstora saker genom att titta på dem genom slipat glas. På egyptiska hieroglyfer och mycket gamla bilder av assyrier ser vi att de använde ”lässtenar” av bergskristall. Till mitten av 1300-talet såg glasögonen ut som stora monoklar som man höll i ett handtag tills någon i Italien kom på att man kunde nita ihop handtagen och på så sätt göra ett glasögonpar. När tryckpressen uppfanns och böcker och tidningar blev populära ökade efterfrågan efter glasögon. Hur kommer framtidens glasögon att se ut?

Innehåll

Varför ska vi lära oss om glasögon?

Tekniska lösningar har i alla tider varit viktiga för människan och för samhällens utveckling. Ofta har drivkraften varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. Vi behöver alla kunna en hel del om teknik för samtala om t.ex. hur vårat samhälle ska fungera idag och i framtiden. För att förstå hur teknik påverkar människor, samhällen och miljö behöver den göras synlig och begriplig. När vi kan begrepp och modeller som hör till teknik är det enklare att ställa frågor och samtala om t.ex. när gångjärn används, hur glasögon utvecklats och funderar på hur framtidens glasögon kan komma att se ut.

 

Det här kommer du att få möjlighet att lära:

·         hur glasögon är uppbyggda

·         vilka material som kan användas

·         hur gångjärnsmekanismen fungerar

·         vilken betydelse som glasögon haft för människan genom historien och dess utveckling över tid

·         att skissa i tre olika vyer

Viktiga begrepp: skalm, sadel, glasögonbåge, lins, brytningsfel, skiss, vy

 

Så här kommer vi att jobba

Vi kommer att:

·         läsa faktatexter om glasögon

·         svara på frågor där vi arbetar vi enskilt, i par och i grupp

·         titta på filmklipp

·         gör undersökningar och skisser

·         samtala om när gångjärn används, hur glasögon utvecklats och funderar på hur framtidens glasögon kan komma att se ut

 

Elevinflytande

Genom ditt deltagande på lektionerna påverkar du samtalsklimatet och diskussionernas kvalitet. Du väljer hur dina glasögon ska utformas och vilket behov de ska lösa.

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att…

Du deltar i samtal och svarar på frågor. När du svarar beskriver du noga och ibland gör du kopplingar mellan det vi pratar om och liknande saker som du redan känner till.

Du söker svar i faktatexter och använder och förstår begreppen som vi arbetar med.

Du hanterar utrustning med respekt och är noggrann då du dokumenterar.

Du skissar omsorgsfullt.

 

Bedömning

Du ska visa att du kan:

·        beskriva hur ett gångjärn fungerar

·         nämna en eller flera tekniska lösningar där gångjärn ingår

·         förklara hur glasögonbågar är uppbyggda och vilka material de kan vara tillverkade av

·         utarbeta en idéskiss till ett par glasögon

·         berätta hur glasögon har förändrats över tid och vilken betydelse som glasögon har för människan

 

Förmågor som vi tränar på är:

·         identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

·         identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

·         använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

·         värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

·         analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Glasögonprojekt Teknik

Bra
Bättre
Beskriva glasögon
Du kan på ett enkelt sätt beskriva ur glasögonen är uppbyggda.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur glasögon är uppbyggda. Du nämner skillnader på olika glasögon
Du får arbetet att gå framåt
Du kan till viss del få arbetet att fortskrida. Du behöver hjälp med nästa steg innan du kommer vidare
Du kan få arbetet att forlöpa och behöver bara hjälp i struktur och igångsättning
Dokumentera
Du kan dokumentera ditt arbete på ett enkelt sätt och gör en enkel skiss av dina glasögon
Du kan dokumentera ditt arbete relativt väl och gör en utvecklad skiss av dina glasögon
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: