Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Challenge

Skapad 2016-09-07 11:49 i Norgårdens grundsärskola Uddevalla
Grundsärskola 7 – 9 Teknik Naturorienterande ämnen
I vår kommer tekniken handla om olika utmaningar.

Innehåll

Eleverna kommer att få olika utmaningar och där de ska konstruera, prova och beskriva i grupp eller enskilt. Efter varje utmaning kommer eleverna analysera sin uppgift: Vad gick bra? Finns det vi kan förbättra? Efter reflektion och analys kommer eleven eller gruppen få möjlighet att utveckla sin utmaning gången därpå, men med de förbättrade åtgärderna.

Eleverna kommer bedömas utefter följande kunskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Materialutveckling och hur människan har använt och utvecklat nya material genom historien.
  NO  7-9
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas. Hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  NO  7-9
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  7-9
 • Material, som används till exempel i hållfasta och stabila konstruktioner, samt deras egenskaper.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  7-9
 • Tillvägagångssätt för att lösa tekniska vardagsproblem och behov, till exempel om lampan slocknar och att inreda ett rum.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.
  Tk  7-9
 • Tekniska system i hemmet och samhället, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar. Systemens förändringar över tid och några orsaker till det.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval, för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: