Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textsamtal i läsgrupp årskurs 3

Skapad 2016-09-07 13:23 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grunden för att uppfostra "läsande" elever i lågstadiet är den lustfyllda läsningen och olika aktiviteter omkring en spännande bok. En modell som jag utgår ifrån är textens rörlighet genom boksamtal och en vägledd läsning. Vi ska lära oss att förstå och tolka olika texters innehåll samt koppling mellan bild och berättelse utifrån våra flerspråkiga elevers erfarenheter och kunskaper.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

 

När vi läser jobbar vi mycket med förförståelse och ord, jämför begreppen på olika språk. Efter samtalen får eleverna skrivuppgifter som är kopplade till texten och kräver en förståelse mellan och bortom raderna av den lästa boken. Utifrån sina olika kulturella bakgrund förväntas det en tolkning av bokens historia och karaktärer. Med detta strävar jag efter att bidra både till våra flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling samt till deras förståelse av berättelser och historier från olika kulturer och miljöer.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi gör en bildpromenad tillsammans i läsgruppen.

 • Vi samtalar om textens budskap och meningarnas uppbyggnad.

 • Vi pratar om berättelsestrukturen och berättarjaget.

 • Vi använder lärarens högläsning och aktivt lyssnande samt körläsning.

 • Vi lär oss strategier för att förstå ord och text.

 • Vi läser olika texttyper kopplade till bokens ämne (recept från en kokbok, faktatext om Libanon etc.) och vi jämför både innehållet och språket med vår skönlitterära text.

 • Vi gör och dricker citronlemonad. Pratar om smaker och känslor.

 

 • Vi kopplar det lästa till våra multikulturella erfarenheter.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer bedöma:

 • din förmåga att delta aktivt i gemensam läsning
 • din läsförståelse
 • din förmåga att ge och ta muntliga instruktioner
 • din förmåga att formulera dig muntligt och skriftligt

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Hur du får visa vad du kan:

 •  Diskutera om bilder och om det lästa 
 • Lyssna och försöka förstå
 • Använda strategier för att förstå ord och text
 • Delta i samtal, samarbeta
 • Genomföra uppgifterna till texterna enligt anvisningar
 • Visa respekt för andras kulturer och värderingar

Matriser

SvA
Kopia av Svenska - målen att nå i år 3.

Läsförståelse

Har nått målen
På god väg att nå målen.
På väg att nå målen.
Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till.
Kan läsa elevnära texter med flyt.
Kan läsa elevnära texter, men behöver utveckla lässtrategierna mer för att få ett bättre flyt i läsningen.
Kan ljuda ihop kortare ord med bekanta bokstäver
Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du använder till viss del metoder som fungerar ganska bra men behöver jobba vidare.
Du kan med hjälp av pedagog ljuda ihop kortare ord.
Du kan förstå ganska bra vad du läser.
Du visar att du förstår det lästa bra.
Du visar att du förstår det lästa ganska bra.
Är med i diskussioner kring det läste men behöver ha stöd av en pedagog för att förstå textens innehåll.
Du berättar på ett enkelt sätt om det du tycker är viktigt i texten.
Du kan berättar på ett enkelt sätt det som är viktigt i texten.
Du kan berättar några saker som är viktiga i texten.
Du kan återberätta en sak ur den lästa texten.
Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera tydliga budskap i texten. Du kan även berätta om saker som inte står direkt i texten, läsa mellan raderna och bortom raderna.
Du kan diskutera tydliga budskap i texten.
Med hjälp av pedagog kan du diskutera tydliga budskap i texten.
Du jämför det med något du själv har varit med om.
Du kan utifrån den lästa texten jämföra med något du själv har varit med om.
Med viss hjälp kan du koppla ihop den lästa texten med egna erfarenheter.
Med hjälp av ledande frågor från pedagog kan du koppla ihop den lästa texten med egna erfarenheter.

Muntlig förmåga

Har nått målen
På god väg att nå målen.
På väg att nå målen.
Du kan samtala om saker du känner till.
Du kan samtala om saker du känner till.
Med viss hjälp kan du samtala om saker du känner till.
Med hjälp av ledande frågor kan du samtala om saker du känner till
Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker.
Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker.
Du kan med viss hjälp ställa frågor, ge kommentarer och säga vad du tycker.
Med stöd av pedagogen kan du ställa frågor och säga vad du tycker.
Du kan berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Du kan berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Du kan med viss hjälp berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Du kan med stöd och ledande frågor berätta om saker i vardagen så att den som lyssnar förstår vad du menar.
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Kan ta enkla instruktioner och genomföra uppgiften efter dem.
Du får instruktioner om en uppgift men måste sedan få hjälp för att komma igång med uppgiften
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: