Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPRÅK

Skapad 2016-09-07 13:40 i Stinsens förskola Lunds för- och grundskolor
En pedagogisk planering som fokuserar på arbetet med "före bornholmsmodellen" och våra barns språkliga utveckling och förmåga att leka och vara kreativa med sitt språk.
Förskola
Pedagogisk planering för Kullerbyttans språkarbete med "före bornholmsmodellen"

Innehåll

 Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning. Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i våra förskolor. De Fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen samt för att nå uppsatta mål.

 I HAND
Inkludering: alla är värdefulla och mångfald är en tillgång


Hållbarhet: varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet

.
Ansvar: ett eget ansvar som sträcker sig lite längre


Nyfikenhet: utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter


Delaktighet: det kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

 

Kunskapsområde Språk

Normer och värden: "förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Utveckling och lärande: "förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp. Att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler".

Barns inflytande: "förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö".

 

Var är vi?

Vi vet att barnen språkar, rimmar, ramsar, sjunger, lekskriver mm. När vi arbetar med språkleken ser vi både gruppmässigt och individuellt på vilken nivå barnen är och vilka delar som intresserar dem mest.

Var ska vi?

Att barnen bjuder in  varandra i leken, har ett tillåtande sätt emot varandra och vuxna, förändrar sitt sätt att kommunicera. Att de känner sig trygga i att ta ansvar för sina egna handlingar

 

Hur ska vi sträva efter våra mål?

Vi använder oss av Bornholmsmaterialet men tar också in barnens önskemål och intressen för att föra språksamlingarna framåt.

Uppgifter

  • Hur ska vi sträva efter våra mål?

  • Vart ska vi?

  • Kunskapsområde: SPRÅK

  • Var är vi idag?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: