👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassifikation av djur

Skapad 2016-09-07 15:54 i Falun
Vi lär oss hur man delar in djur i olika grupper
Grundskola 4 – 6 Svenska NO (år 1-3) Biologi

Vilka olika djurgrupper är djuren indelade i? Kan du benämna några djur i varje grupp? Varför tillhör valen gruppen däggdjur och inte gruppen fiskar? Vilka djur har du träffat på? Vad kännetecknar en insekt? Vad kännetecknar däggdjuren?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen

Konkretisering av mål

Du ska:

 • veta vilka olika grupper djuren delas in i
 • känna till vad som är typiskt för de olika djurgrupperna
 • kunna nämna några djur i varje grupp
 • kunna några svenska djur i varje grupp
 • kunna förklara vad som skiljer insekterna från de andra djurgrupperna
 • veta vad som är typiskt för däggdjuren
 • känna till hur de olika grupperna utvecklats och anpassat sig

 

 

Arbetssätt

 • Vi börjar med att prata om egenskaper och hur man kan sortera efter olika egenskaper.
 • Vi arbetar i grupp och sorterar bilder på olika djur efter olika egenskaper som eleverna får bestämma.
 • Vi tittar på film om klassificering av djur där de olika djurgrupperna presenteras.
 • Vi sorterar bilderna av djuren igen efter de egenskaper som gäller för de olika djurgrupperna.
 • Vi tittar på filmer om de olika djurgrupperna och får lära oss vad som är typiskt för de olika djurgrupperna, hur de olika grupperna har utvecklats, var de lever, vad de lever av med mera.

 

Filmer

 • Klassifikation av djur
 • Insekter
 • Kräldjur
 • Groddjur
 • Fiskarna
 • Fåglarna
 • Däggdjuren

 

Bedömning

Dina förmågor bedöms efter hur du:

 • visar engagemang och aktivt deltar i arbetet om de olika grupperna
 • deltar i diskussioner och kopplar till tidigare kunskap
 • visar att du känner till de olika grupperna som vetenskapsmännen delar in djuren i
 • visar att du kan beskriva de olika egenskaper som skiljer de olika grupperna åt
 • visar att du känner till olika djur i de olika grupperna
 • beskriver vad som är typiskt för däggdjur

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

NO Sv Bi
Klassificering av djur

Bedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Naturvetenskaplig information
Kunna söka naturvetenskaplig information och då använda olika källor och föra enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Kunna använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Kunna söka naturvetenskaplig information och då använda olika källor och föra utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Kunna använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Kunna söka naturvetenskaplig information och då använda olika källor och föra välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Kunna använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Biologiska sammanhang
Har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med relativt god användning av biologins begrepp.
Livets utveckling
Kunna berätta om livets utveckling och ge exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Kunna berätta om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Kunna berätta om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassning till olika livsmiljöer.