Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väderstreck, världshav, världsdelar och kartan.

Skapad 2016-09-07 16:59 i Piltorpsskolan Västerås Stad
Ett arbetsområde där vi går igenom väderstrecken, världsdelarnas- och världshavens namn och läge.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Geografi

Nu ska du arbeta med vad världsdelarna och världshaven heter och var på jorden de är belägna. Du ska få lära dig väderstrecken. Du kommer också att få kunskap om hur man använder en atlas.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • väderstrecken
 • världsdelarnas namn och läge
 • världshavens namn och läge
 • lägen på för dig betydelsefulla platser

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Hur ska vi lära oss detta?

 • läsa om väderstreck
 • genomgång om väderstreck
 • öva väderstrecken på arbetsblad och i kartbok
 • göra en beskrivning om att hitta en speciell plats utifrån väderstrecksanvisningar
 • genomgång om världsdelar
 • titta på världsdelarna på kartan
 • öva världsdelar på arbetsblad
 • genomgång om världshaven
 • titta på världshaven på kartan
 • öva världshaven på arbetsblad
 • använda kartan för att leta på betydelsefulla platser

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Vad som kommer att bedömas:

 • att du kan visa att du kan namn och riktning på väderstrecken
 • att du kan namnge världsdelarna och världshaven 
 • att du kan visa världshaven- och världsdelarnas lägen.
 • att du kan visa lägen på betydelsefulla platser/länder

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Hur du får visa vad du kan:

 • du svarar på frågor både i helklass och/eller enskilt på arbetsuppgifter som tar upp frågor om arbetsområdet.
 • du kan berätta för en lärare vad du lärt dig
 • du deltar i diskussioner som handlar om arbetsområdet
 • eventuellt får du också visa vad du lärt dig genom ett litet prov på arbetsområdet.

Matriser

SO Ge
Väderstreck, världshav, världsdelar och kartan.

På väg att nå målet
Når målet
Väderstreck
Du kan namnge de fyra väderstrecken
Väderstreck
Du kan riktningarna på väderstrecken.
Världsdelar
Du kan peka ut världsdelarna på en karta eller jordglob.
Världsdelar
Du kan namnge världsdelarna.
Världshav
Du kan namnge världshaven.
Världshav
Du kan peka ut världshaven på en karta eller jordglob.
Betydelsefulla platser
Du kan peka ut lägen på kartan som för dig är betydelsefulla.

På väg att nå målet
Når målet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: