Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 7 - Läran om livet

Skapad 2016-09-07 20:06 i Dalskolan Tyresö
I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om djur, bakterier, svampar och växternas liv. Hur de är uppbyggda och om deras likheter och olikheter.
Grundskola 7 Biologi
.Vi lär oss om biologins grunder. Vi reder ut frågor som: Vad skiljer liv från icke liv? Vad skiljer egentligen växtcellen från djurcellen? Vem var Carl von Linné? Hur lyder fotosyntesen? Hur går pollinering och befruktning till i fröväxter?

Innehåll

           Syfte med undervisningen

Syftet med undervisningen är att du ska förstå hur liv d.v.s. organismer runt omkring dig är uppbyggda och vad de behöver göra för att leva. Samt förstå hur du använder vetenskapligt instrument såsom mikroskop och makroskop på rätt sätt. 

           Centralt innehåll att studera

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskravsmatris

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Diskussion/samtal
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna, framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna, framåt och fördjupar eller breddar dem.
Laboration
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Laborationsrapport
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kunskapstest
Eleven har grundläggande kunskaper om ekosystems energiflöde, fotosyntes, förbränning och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om ekosystems energiflöde, fotosyntes, förbränning och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om ekosystems energiflöde, fotosyntes, förbränning och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: