Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd

Skapad 2016-09-07 20:39 i Gåvsta skola Uppsala
Ett arbete kring några av de lövträd som finns i vårt närområde.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska Biologi
Vad har vi för olika träd i Sverige? Vilka olika kännetecken har träden? Vad heter trädets olika delar? Varför behöver vi träd? Det här är några av de frågor du kommer att få svar på under vårt arbete om träd.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Vi ska lära oss:

* Varför behöver vi träd?
* känna igen och namnge (artbestämma) några lövträd.
* trädets olika delar (tex stam, krona, löv)
* trädets kännetecken (tex. bär, kottar, frön)
* vad som händer med trädet under ett år.
* Fotosyntesen
* att göra enkla undersökningar.
* att rita, skriva och samtala om det du undersökt.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att:

* Studera och undersöka träd. Vi går ut i skogen vid ett par tillfällen.
* Samtal och diskussioner i helklass och i mindre grupper.
* Läsa i böcker och andra arbetsmaterial.

* arbeta med olika arbetsblad.
* Grupparbete om ett utvalt träd. 

Vad som kommer att bedömas:

Eleven ska kunna:
* Namnge några av våra vanligaste träd.
* Trädets olika delar.
* Sortera träden utifrån deras kännetecken.
* Göra enkla undersökningar och dokumentera i ord och bild.
* Läsa en enkel faktatext och utifrån den skriva och berätta om ett träd.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa dina kunskaper:
* i samtal och diskussioner med lärare och/eller klasskamrater.
* med hjälp av bilder och text.
* muntlig eller skriftlig redovisning med hjälp av bilder.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: