Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-tema Fast eller flytande

Skapad 2016-09-08 07:16 i Rödsleskolan Oskarshamn
Fast eller flytande är ett tema som ingår i Naturvetenskap för alla, NTA.
Grundskola 2 NO (år 1-3)

Vad finns det för likheter mellan en stålkula och en plastsked?

Kan ett gem flyta?

Blandar sig olja med vatten?

Vilken vätska vinner "droppracet"

 

Dessa och många fler frågor kommer vi att arbeta med under höstterminen. När du undersöker dessa frågor arbetar du tillsammans med andra elever i grupp.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Från kapitel 1 i LGR 11 väljer vi följande citat: "En viktig upppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. skolan ska stimulera elvernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt autveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra."

I temat Fast eller flytande arbetar du oftast i par. Du får

använda dina sinnen, observera och beskriva egenskaper hos fasta ämnen och vätskor

försöka förutsäga vad som kommer att ske samt följa upp om din förutsägelse stämmer

sortera fasta ämnen i grupper utifrån deras egenskaper

jämföra likheter och olikheter hos några fasta ämnen

jämföra likheter och olikheter hos några vätskor

jämföra egenskaper hos fasta ämnen med egenskaper hos vätskor

berätta om och redovisa dina idéer, observationer och erfarenheter, både skriftligt och muntligt

undersöka, formulera och sammanfatta vad du har lärt dig.

 

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Ur syftet och det centrala innehållet har vi valt att arbeta med det som följer.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Visa vad du lärt dig

Du visar att du kan göra en förutsägelse. När du har genomfört undersökningen så jämför du resultatet med förutsägelsen. Detta gör du i samtal med en eller flera klasskamrater som du samarbetar med.

Du visar att du kan beskriva egenskaper hos fasta ämnen och vätskor.

 

 

 

 

Tidsram

Höstterminen

Bedömning

Bedömningen sker under hela terminen. Du visar att du kan göra en förutsägelse och jämför mellan din förutsägelse och resultatet. 

Du visar att du kan beskriva egenskaper hos fasta ämnen och vätskor. 

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: