👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bå Ty år 7 "Menchen und Länder"

Skapad 2016-09-08 09:12 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Vi fortsätter att utveckla vår förmåga att uttrycka oss i tal och skrift. Vi tränar även på att förstå såväl talad som skriven tyska.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
•Läsning av olika texter (Das Dach 2 men även annat material). •Skriftliga uppgifter t.ex. skriva dialog •Muntliga uppgifter t.ex. presentera sig och uppföra dialog •Vi lyssnar på t ex nyheter på lätt tyska samt andra hörövningar som ökar vår hörförståelse.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

 • Läsning av olika texter (Das Dach 2 men även annat material). Glosläxor.
 • Skriftliga uppgifter t.ex. skriva dialog
 • Muntliga uppgifter. Du ska kunna presentera dig och uppföra en dialog.
 • Vi lyssnar på t ex nyheter på lätt tyska samt andra hörövningar som ökar vår hörförståelse.
 • Grammatikträning.

Visa vad du lärt dig

 • Utökat ordförråd (läxkoll).
 • Skriftliga och muntliga redovisningar (presentation och dialog).
 • Du ska kunna räkneord och klockslag (repetition från åk 6).
 • Du ska kunna presens av sein (repetition från åk 6).
 • Du ska kunna presens av regelbundna verb (repetition från åk 6).
 • Du ska kunna ändelserna till verb som baden, arbeiten, zeichnen (nytt).

 

Bedömning

Muntlig redovisning vecka 37.

Skriftligt prov (grammatik) vecka 38.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk år 7 – 9

Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen
Se kommentar
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Se kommentar
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Att göra muntliga framställningar anpassade för årskursen
Blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det du säger.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
Se kommentar
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter på ett enkelt sätt med ord, fraser och meningar.
Ställer frågor till andra och kommenterar andras åsikter.
Bidrar till att fördjupa samtalet genom att till exempel ställa följdfrågor.

Ny rubrik

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.