Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation Lå 16/17

Skapad 2016-09-08 09:29 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation

Innehåll

Syfte

Undervisning och aktiviteter

Vi kommer under läsåret arbeta med olika aktiviteter där vi tränar kommunikation.

Vi kommer att:

- använda bilder och tecken vid aktiviteter i ditt dagliga schema

- använda bilder och tecken som en förstärkning till språket i ditt dagliga arbete

- använda touchknappar med förinspelade ljud eller meningar vid sånger, bokläsning eller appar på I-pad

- introducera en grön ja knapp och en röd nej knapp

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation och ifyllnad av matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • .
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9

Matriser

KOM
Grundsärskola träningsskolenivå

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kan självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
använda bilder och tecken vid aktiviteter i ditt dagliga schema
- använda bilder och tecken som en förstärkning till språket i ditt dagliga arbete
använda touchknappar med förinspelade ljud eller meningar vid sånger, bokläsning eller appar på I-pad
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: