Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8

Skapad 2016-09-08 09:33 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 8 Matematik
Det första kapitlet vi börjar med i år är algebra. Det vi kommer att jobba med i algebra är: - Tolka och förenkla bokstavsuttryck med och utan parenteser beräkna värdet av bokstavsuttryck - Teckna och lösa olika typer av ekvationer använda ekvationer för att lösa problem - Kontrollera lösning till en ekvation genom prövning

Innehåll

Som ni kan se i ingressen och i kopplingarna till läroplanen så finns det flera punkter som vi ska lära oss och som ingår i detta kapitel.

Vi lär oss alla dessa delar genom att lyssna på mina genomgångar, läsa genomgångarna i boken och sen räkna i kapitlet.

Alla kapitel i boken är uppbyggda enligt samma mönster.

Varje kapitel är strukturerat efter de som Gleerups kallar för G-spår, diagnoser och spår 1 och 2.

 

Vi börjar med att läsa genomgångarna och sen räkna de uppgifter som finns längre ner på sidan, gör detta för alla sidor i G-spåret.

När du är klar med G-spåret så testar du dina kunskaper genom att göra den första diagnosen. Om det är någon del som du saknar så kan du gå tillbaks och räkna lite extra på just den delen.

När du är klar med detta räknar du vidare med spår 1 och 2 där spår 2 är lite svårare uppgifter.

Efter alla delar i kapitlet är klara så kommer det en kapiteldiagnos som ger en bra fingervisning på dina kunskaper inför provet.

Om man känner att kapitlet var väldigt lätt så finns det även ett "räkna mer" stycke och om man pratar med mig så kan jag komma med fler uppgifter.

 

 

 

Prov på kapitlet har vi vecka 42.

 

/Stefan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Generell bedömningsmatris matematik åk 7-9

E
C
A
Formulera och lösa problem
 • Ma
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak och kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller
Eleven kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt samt att formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Använda, analysera och se samband mellan begrepp
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett väl fungerande sätt.
Metoder och beräkningar
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Redovisningar av beräkningar, frågeställningar och slutsatser
 • Ma
 • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matamatiska resonemang som till viss del för resonemangen framåt. Redovisningarna går delvis att följa och det matematiska språket är i huvudsak fungerande.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matamatiska resonemang som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matamatiska resonemang som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: