Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A, kapitel 1 Decimaltal

Skapad 2016-09-08 11:11 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska:
-kunna förklara varför vi använder decimaler

- kunna storleksordna decimaltal

- kunna  multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000

- kunna räkna med överslagsräkning

-kunna räkna med kort division

-kunna begreppen hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal, decimaltecken

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att ha:

-genomgångar och diskussioner i helklass

- enskilt arbete i Matteborgen och med annat material

- problemlösning enskilt och med kamrat

 

Vad som kommer att bedömas:

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:
•gör muntliga förklaringar till uppgifter
•gör skriftliga beräkningar
•deltar i matematiska diskussioner och samtal
•kan formulera och lösa problem
 •visar dina kunskaper på diagnoser och prov

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få
•göra muntliga förklaringar till uppgifter
•göra skriftliga beräkningar
•delta i matematiska diskussioner och samtal
•formulera och lösa problem
•ta eget ansvar för ditt lärande
•visa dina kunskaper på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: