Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen ht16

Skapad 2016-09-08 12:51 i Gonäs förskola Ludvika
Höst i skogen
Förskola
Skogen Hur man är och vad man gör i skogen.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

För att träna grovmotorik och gå i terräng. Vi vill inspirera barnen till att vara ute i skog och mark oavsett väder och årstid. 

SYFTE

Vi vill uppmärksamma barnen på hur skogen mår när man t.ex. skräpar ner.  Vi försöker fånga barnens intresse utifrån allemansrätten. Vi samtalar om vad som händer när man skräpar ner och hur det påverkar skogens djur. Vi vill även förbättra barnens motorik genom att promenera över stock och sten. Vi lär oss hur vi ska göra om vi går vilse. Vi bygger en koja och planerar bygget tillsammans i gruppen. 

MÅL UR LÄROPLANEN - Normer & Värden

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

MÅL UR LÄROPLANEN - Barns inflytande

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: