Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så fungerar det i vårt i samhälle åk 5

Skapad 2016-09-08 13:01 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Ett arbetsområde som handlar om vårt samhälle med regler och lagar, demokrati och politiska val. Hur styrs Sverige? Vem bestämmer vad och hur kan man vara med och påverka? Varför har vi regler och lagar? Vad händer om man bryter mot dem? Vilka är våra mänskliga rättigheter?
Grundskola F – 5 Samhällskunskap Svenska
Vi lever i en demokrati - vad betyder det? Hur styrs Sverige? Vem bestämmer vad och hur kan man vara med och påverka? Hur går ett val till? Hur är det att leva i en diktatur?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

 • lära dig hur det fungerar i vårt samhälle med regler,lagar och hur samhället är uppbyggt - samhällsstrukturer
 • känna till vad de mänskliga rättigheterna innebär och betyder
 •  känna till hur man kan vara med och påverka beslut, politiska val och vilka partier som finns i Sverige 
 • lära dig vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas
 • föra enkla resonemang i olika frågor, orsaken-verkan -konsekvens.
 • framföra egna åsikter och argumentera för dem samt ta del av andras sätt att se på saker
 • söka information 
 •  lära dig nya ord och begrepp och använda dig av dem 
 • förbereda och genomföra muntliga redovisningar

 

Bedömning - vad och hur

Din förmåga att:

 • Muntligt och skriftligt uttrycka dina åsikter och argumenterar för dom  genom att samtala/diskutera i grupper,redovisa partiarbetet och svara på skriftliga frågor   

 • Förstå och använda begrepp genom att samtala och använda begreppen i olika sammanhang muntligt och skriftligt.

 • Förstå och välja ut information som är viktig för uppgiften/budskapet i en text

 

Dina kunskaper om:

 • Demokrati, hur man kan påverkar beslut, politiska val, vilka partier det finns i Sverige och hur det går till att rösta
 • Regler, lagar samt samhällsstrukturer 
 • mänskliga rättigheter


 

 

 

Undervisning och arbetsformer

 Du ska få undervisning om hur man kan vara med och påverka beslut i olika sammanhang,vad demokrati är och hur ett demokratiskt samhälle fungerar.Vi ska ta reda på hur Sverige styrs med en riskdag och en regering, vilka politiska partier vi har och hur det går till när man röstar.
Vidare ska vi undersöka hur det ser ut i samhället. Vilka regler och lagar är det som gäller där? Vad händer om man inte följer dom? Vart kan man vända sig för att få hjälp i samhället? Hur är vårt samhälle uppbyggt med polis,sjukvård,brandkår, sociala skyddsnät osv. Vi ska prata om våra mänskliga rättigheter men också våra skyldigheter. Du ska få lära dig nya ord och begrepp,träna dig på att argumentera och föra enkla resonemang. 
 
Så här ska vi jobba:

-bilda egna partier gruppvis och ta fram några gemensamma  åsikter som vi står för

- tillverka valaffischer med vårt budskap och debattera för våra åsikter

- genomföra klassval med röstsedlar, skärmar, valurnor och rösträkning 
-  göra värderingsövningar och diskutera dilemma frågor
- titta på film
- läsa texter enskilt och gemensamt
- diskutera och svara på frågor muntligt och skriftligt
- skriva upp nya ord och begrepp, göra "ordlista" och träna på att använda dem muntligt och skriftligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: