👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema hav och vatten

Skapad 2016-09-08 14:18 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna Lpp behandlar hur man i de yngre åldrarna kan arbeta tematiskt med vatten. Lpp:n innefattar NO, SO, bild, musik och svenska.
Grundskola F – 3 Svenska Bild SO (år 1-3) Musik NO (år 1-3)
Vad är egentligen vatten? Kan vatten se ut på olika sätt? Hur fungerar vattnets kretslopp?  Vilka djur finns i havet nära oss?

Innehåll

Tema hav och vatten

Övergripande mål Lgr11

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Syfte

Det finns inget liv utan vatten och inget vatten försvinner. Det vatten du drack i Smaklöken idag kan innehålla samma vattenmolekyler som en dinosaurie drack för miljontals år sedan. Vi vill att ni ska tänka på hur viktigt det är att vi är rädda om det vatten vi har på vår jord. Vi vill också att ni skall fundera över hur det kan vara att leva i ett land där det är svårt att få tag på rent vatten.

Vad är egentligen vatten? Kan vatten se ut på olika sätt? Hur fungerar vattnets kretslopp?  Vilka djur finns i havet nära oss? Vad menas med avdunstning  och kondensering?

Innehåll

Detta innehåll kommer du att få jobba med under vårt tema om hav och vatten:

Vattnet på jorden (söt- och saltvatten)
Vad är en vattenmolekyl och hur ser den ut?
Vattnets olika faser (fast, flytande & gas) och hur molekylerna rör sig i dessa faser
Du kommer få göra enkla  experiment där du börjar med att ställa en hypotes och därefter funderar över och diskuterar resultatet
Du kommer få lära dig vad ordet kretslopp betyder och hur vattnets kretslopp ser ut
Du kommer få lära mer om hur viktigt det är att ha rent vatten att dricka
I vissa länder är det ont om rent vatten - varför är det så?


Vi ska lära oss allt detta om vatten genom att lyssna till olika faktatexter om vatten och de djur som finns i havet nära oss, genom att lyssna på korta genomgångar, måla bilder som beskriver  det vi  lärt oss, se på faktafilmer samt  göra enkla experiment.

Reflektion, självskattning och pedagogbedömning

När vi arbetat klart med tema vatten kommer du att få skriva ned:

Vad du lärt dig och hur du lärt  dig det.
Vad du behöver tänka vidare på när vi arbetar med tema för att lära dig ännu mer.

En pedagogbedömning kommer också att läggas ut på Unikum då arbetsområdet avslutats.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3