Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning - tema Hållbar utvecking

Skapad 2016-09-08 14:36 i Sandtorps förskola Nykvarn
Förskola

I vårt tema Hållbar utveckling lyfter vi fram de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna, denna pedagogiska planering berör främst den ekonomiska aspekten.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet med aktiviteten är att främja barnens bygg- och konstruktionslek, samt skapande förmåga. Barnen ska få förståelse för att de kan skapa och bygga med olika material. I och med temat Hållbar utveckling ska de i samband med detta få förståelse för sin konsumtion och för återvinningens fördelar.

Aktivitetens bakgrund är barnens intresse för bygg och konstruktion, samt för målning.

Mål

Aktivitetens mål är att barnen ska ges tillfällen som synliggör hur återvinning kan användas i vardagen. Barnen ska även ges möjlighet att tänka utanför ramen när det kommer till bygg, konstruktion och skapande. Vidare ska vårdnadshavarna få möjlighet att delta och påverka hur aktiviteten fortlöper.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Arbetssätt/metod

Barngruppen kommer delas in i mindre grupper och alla får delta vid olika tillfällen. Återvinningsmaterial i form av toalettrullar, kartonger, ramar, m.m. som samlats med hjälp av barnen och deras familjer kommer dukas fram för att erbjuda barnen ett tillfälle med bygg, konstruktion eller skapande.

Utvalda samlingstillfällen erbjuder barnen samtal, diskussion, reflektion och frågetillfälle angående återvinning och deras skapande/byggen.

Olika tillfällen erbjuder olika material för att främja barnens skapande och byggen. 

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Aktiviteten dokumenteras på Unikum, avdelningens aktivitetstavla och aktivitetsskåp med hjälp av foto, film, anteckningar och barnens verk.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: