Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2 ht-16

Skapad 2016-09-08 14:39 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 Engelska

Engelska är ett stort språk som talas av många runt om i världen. För att väcka intresse och nyfikenhet för det engelska språket kommer vi att arbeta med detta på ett lekfullt sätt. Vi kommer se på filmer, sjunga sånger, lära oss ramsor samt enklare ord och fraser. 

 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisning i engelska ska du ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. 


Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och olika texter.
 • Uttrycka dig på engelska när du talar. 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, vägleda, stötta och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor.

Vi kommer bedöma din förmåga att:
 • Förstå enkla vanliga ord och meningar.
 • Förstå mycket enkla instruktioner.
 • Uttrycka dig med enkla fraser och bekanta ord.
 • Läsa enkla ord.
 • Sjunga med i enkla sånger.
 • Följa med i handlingen i enkla filmer t.ex. Kids English Zone och Pick a colour.

Du kommer få möjlighet att visa detta genom att:

 • Översätta enklare ord och meningar. 
 • Visa att du kan följa instruktionerna.
 • Uttrycka dig på engelska vid olika övningar. 
 • Visa att du förstått vad du läst.
 • Delta i gemensamma sånger.
 • Samtala om innehållet i filmerna på svenska.

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Både enskilt och i grupp.
 • Sjunga sånger.
 • Lära oss olika ramsor.
 • Samtala.
 • Spela memory.
 • Se på filmer.
 • Med digitala verktyg.

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Begrepp

Du kommer att få lära dig ord inom följande områden:

 • kläder
 • djur
 • kroppsdelar
 • familj
 • väder
 • möbler
 • mat
 • sporter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: