Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2016-09-08 14:43 i Skolan Lär Grundskolor
Grundskola 2 Matematik

Ämnet matematik syftar till att förbättra elevens matematiska kunskaper. Kunskaper i matematik hjälper eleven i många vardagliga situationer samt ökar möjligheten ett fatta välgrundade beslut.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven utveckla sin förmåga att:
formulera och lösa problem, använda matematiska begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder, föra och följa matematiska resonemang samt att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Lgr 11)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Läsårsplanering & bedömning, matematik åk2 2016-2017

Taluppfattning

Eleven...
På väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Naturliga tal 0-100
 • Ma   3
- behärskar talföjden 0-100 - kan hoppa 5- och 10-hopp uppåt
- kan talområdet 0-100 (antal, ordningsföljd och jämförelse)
- kan talområdet 0-100 (antal, ordningsföljd, jämförelse och räkneramsor) - känner till talområdet 0-1000
Addition och subtraktion
 • Ma   3
 • Ma   3
- kan addition och subtraktion utan tiotalsövergång inom talområdet 0-100 - kan enkla huvudräkningar
- kan addition och subtraktion inom talområdet 0-100 (textuppgifter och problemlösning) - klarar av huvudräkningen ganska bra - kan tiotals- och hundratalsövergången ganska väl
- kan addition och subtraktion inom talområdet 0-100 (+ textuppgifter och problemlösning) - kan huvudräkningen väl - kan tiotals- och hundratalsövergången - enkla matematiska uppgifter är automatiserade (dvs. man VET att 6+4=10 eller att 50+30=80 utan att man behöver räkna med ex. fingrar.)
Uppställning vid addition/subtraktion
- kan med hjälp uppställning med tiotal utan lån/minnessiffra
- kan utan hjälp uppställning med tiotal utan lån/minnessiffra
-kan uppställning med tiotal utan lån/minnessiffra väl
Multiplikation
- förstår sambandet mellan addition och multiplikation (ex. 2+2+2 = 3x2) - kan hjälpligt multiplikationstabellen 0-5
- förstår sambandet mellan addition och multiplikation samt multiplisering och dividering - kan multiplikationstabellen 0-5 utantill
- kan multiplikationstabellen 0-5 utantill - kan använda multiplikation på olika vardagliga situationer och forma en beräkning enligt skriftliga/muntliga instruktioner
Pengar
- känner till de svenska myntenheterna samt några sedlar - kan lösa enkla uppgifter som handlar om inköp
- känner till de svenska myntenheterna och sedlarna. - kan bilda en beräkning av bild eller av en skriftlig/muntlig instruktion
- känner till de svenska myntenheterna och sedlarna. - kan lösa lite mer krävande uppgifter som handlar om inköp

Geometri

Eleven...
På väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Geometriska figurer och kroppar
 • Ma   3
 • Ma   3
- känner till några av de vanligaste geometriska objekt (cirkel, kvadrat, triangel, rektangel, klot, kon) -känner till begreppen hörn, kant, sida och sidyta
- kan nämna och rita de vanligaste geometriska figurerna (cirkel, kvadrat, triangel, rektangel och månghörningar) - känner till de geometriska kropparna (klot, kub, rätblock, cylinder och kon) - kan bygga enkla objekt tredimensionellt -kan hjälpligt använda begreppen hörn, kant, sida och sidyta
- känner till och kan rita/forma de geometriska kropparna (klot, kub, rätblock, cylinder och kon) - kan bygga tredimensionellt -kan använda begreppen hörn, kant, sida och sidyta
Mätningar & klockan
 • Ma   3
- känner till flera enheter (m, cm, kg, g) - kan klockans hela timmar
- kan de flesta mätenheterna, ex. för längd (m, cm), massa (kg, g), volym (l, dl) - kan klockans hela och halva timmar - kan göra enkla uppskattningar (längd och vikt)
- kan mätenheterna för längd (m, cm), massa (kg, g), volym (l, dl) - kan klockans hela och halva timmar samt kvartar - kan göra enkla uppskattningar (längd och vikt)

Algebra

Eleven...
På väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Matematiska symboler
 • Ma   3
- känner igen matematiska symboler som +/- /x och = samt < och >
- förstår och kan använda de matematiska symbolerna rätt +/-/x och = - kan jämföra talens storlek med symboler < och >
- kan använda symbolerna rätt i samband med skriftliga instruktioner eller räknesagor

Problemlösning

Eleven...
På väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Strategier för problemlösning
 • Ma   3
- försöker lösa enkla matematiska problem med hjälp av det man lärt sig tidigare.
- kan lösa enkla matematiska problem genom att välja rätt räknesätt.
- kan kreativt hitta på ett eller flera sätt att lösa matematiska problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: