Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media år 5

Skapad 2016-09-08 14:48 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Ett kortare arbetsområde i samhällskunskap som behandlar olika sorters media.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Runt omkring oss finns mängder av olika slags media! Vi tittar närmare på vilka olika media det finns och hur de påverkar oss.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Detta arbetsområde i samhällskunskap är kopplat till läroplanen enligt nedan:

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Undervisningens innehåll: Vad?

Angivet i läroplanen finns nedanstående centrala innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Undervisningens innehåll: Hur?

Under en period på 3-4 veckor kommer vi att arbeta med medier.
Vi kommer att lyfta och undersöka:

 • vad medier är
 • dagstidningar och annan tryckt media
 • Etermedia som teve och radio
 • media via Internet
 • sociala medier, Twitter, Facebook etc.
 • en dagstidnings uppbyggnad
 • en nyhetsartikels uppbyggnad
 • om allt är sant på teve och i tidningar
 • jämföra olika källor för nyheter
 • skillnaden mellan nyheter, information och reklam
 • begrepp så som massmedia,informationssamhället, envägs kommunikation etc

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

De lägst ställda kunskapskraven för skolår sex som är tillämpliga på arbetsområdet, är de nedan angivna:

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 6
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Bedömning

Bedömning av uppnådda kunskaper och visade förmågor sker dels i muntliga diskussioner när vi jämför olika sorters medier men även i uppdraget med tidningsartiklar.  

Du bör känna till och kunna använda dig av begreppen som används i avsnittet media.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: