Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4, 5

Skapad 2016-09-08 15:22 i Bodaskolan Älvkarleby
Lokal pedagogisk planering för musikundervisningen i åk 4 och 5
Grundskola 4 – 5 Musik
...

Innehåll

Syfte och mål med undervisningen

Musik som estetik utrycksform är en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att:

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om musicerande, musikskapande, sammanhang och funktioner.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

 • elevens delaktighet i diskussioner, reflektioner och musicerande
 • elevens skrifliga och estetiskt framställda produktion, enskilt och tillsammans med andra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: