👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema hösten

Skapad 2016-09-08 18:01 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola F
Barnen skall få utforska och lära sig om vad som händer i naturen och med djuren på hösten.

Innehåll

Arbetsområde:

Barnen skall få lära om och utforska vad som händer i naturen och med djuren på hösten.

Konkreta mål:

Lära om vad som händer i naturen och med djuren på hösten.

Lära sig några olika träd.

Lära sig om några olika djur och fåglar.

Få möjlighet till skapande genom lek, bild, musik.

Använda olika redskap och tekniker  för att uttrycka sig.

Använda olika matematiska begrepp.

Lära nya ramsor och sånger.

Använda faktaböcker och läsa sagor.

 

Undervisning:

Tankekarta om hösten

Lära om äpplet på olika sätt. 

Använda äpplet och andra naturföremål i matematiken så som att dela, väga mm.

Skogspromenader där vi ser vad som händer på hösten.

Titta på former och mönster i naturen.

läsa faktaböcker.

lära oss olika rim, ramsor och sånger om hösten.

titta på faktafilmer om hösten.

teckna, måla och modellera.

plocka löv.

läsa sagor om hösten.

 

 

 

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -