👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2 ht-16

Skapad 2016-09-08 20:30 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 Musik

Under hösten kommer vi att lyssna till olika stilar inom musik och lära oss namnet på några vanliga instrument. Vi kommer träna på att skriva egna texter samt skapa till musik. Vid jul kommer vi att sjunga julsånger och sätta ihop ett eget luciatåg som vi sedan visar för syskon och föräldrar. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisning i musik är bland annat att du utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i olika musikaliska sammanhang. Du ska även ges möjlighet att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. 

 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Sjunga olika musikstilar.
 • Skapa musik samt uttrycka dina musikaliska tankar och idéer. 

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, vägleda, stötta och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor.

Vi kommer bedöma din förmåga att:
 • Sjunga tillsammans med andra.
 • Härma rörelse och rytmer i sång och musik.
 • Uttrycka dig med hjälp av rytminstrument.
 • Skriva egna texter till musik.
 • Uttrycka vad du tänker och känner när du lyssnar på musik.
 • Känna igen några olika instrument 

 

Du kommer få möjlighet att visa detta genom att:

 • Delta i gemensam sång.
 • Delta i olika rörelsesånger samt röra dig fritt till musik.
 • Visa hur du håller takten med hjälp av rytminstrument.
 • Tillsammans med andra sjunga en egen text till musik.
 • Berätta hur det känns i kroppen när du lyssnar på musik.
 • Namnge några olika instrument. 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Sjunga tillsammans.
 • Lyssna på musik.
 • Spela på rytminstrument.
 • Skapa egna texter till valfri melodi.
 • Måla till musik.
 • Samtal om upplevelser till musik.
 • Musikquiz.
 • Skapa ett luciatåg och visa upp för familjen.

Begrepp

 • Takt
 • Rytm
 • Instrument
 • Melodi
 • Psalm

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6