Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholmsmodellen

Skapad 2016-09-08 20:33 i Liljeforsskolan Uppsala
En planering för Bornholmsmodellens upplägg.
Grundskola F Svenska

Bornholmsarbete. 

Innehåll


Syfte / Förmågor att utveckla

Att uppmuntra din språkliga förmåga och lägga grunden för läs och skriv inlärning.

.

Målet med undervisningen

Att du ska utveckla din språkliga förmåga och din förmåga att läsa och skriva. 

 

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

 • Informativt ( böcker, bild och film, samt  samtal kring varandras erfarenheter och språklekar från bornholmsmodellen).
 • Undersökande ( vi leker med ljud och bokstäver på olika sätt tex nonsens rim.).
 • Problemlösande ( vi ställer oss olika frågor för hur språket låter och hur man kan känna igen olika språk, tex melodi).
 • Skapande ( Vi leker med bokstäverna och bildar bokstäver av olika material och använder ASL (att skriva sig till läsning)på dator och ipad ).
 • Kommunikativt ( Vi skriver och talar resonerar kring språket med utgångspunkt i bornholmsmodellens språklekar).

Såhär visar jag att jag kan

Genom att berätta, resonera och diskutera. Vi kommer att göra ett test utifrån Bornholm i sept och ett nytt test i mars. 

Tid

V. 40-06


Lyssna v. 40
Ord och meningar v. 41-44
Första och sista ljudet i ord v.45-50
Fonemens värld - analys och syntes v 4-6

 

Utvärdering (hur gick det?)

Har fungerat bra:

Har fungerat mindre bra:

Lärdomar:

Att tänka på till nästa gång:

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv
Läs och skriv

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord och bokstäver när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver, kan läsa ihop dem till ord och jag förstår vad jag läser.
B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
C
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser olika slags texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva fler bokstäver och vet hur de låter.
Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så att andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
C
Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Jag kan stava många ord och det hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag har lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: