Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Nationalism, imperialism och första världskriget ht16

Skapad 2016-09-09 08:53 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Historia
Nationalismen splittrar och enar europeiska länder. De europeiska länderna erövrar världen och maktkamper kommer att leda till ett krig som berör världen.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Du ska:

 • ha kunskaper om de förhållanden som råder kring perioden första världskriget och visa detta genom att använd relevanta begrepp
 • kunna förklara de bakomliggande orsakerna till kriget
 • kunna se följderna/effekterna av kriget
 • använda historia för att förklara framtida utveckling 

Undervisningen

Vi börjar med uppgifter och diskussioner kring nationalism och imperialism, både som historiska epoker och som orsaker till första världskrigets utbrott. Vi resonerar vidare om orsaker till krigets utbrott och bygger på med begrepp som maktkamp. Vi tränar på att se sambanden mellan de olika orsakerna.

Vi går vidare med med utvecklingen under kriget. Vi har genomgångar, diskuterar, ser på film, går igenom krigspropaganda för att känna till krigets viktigaste händelser. Där efter tittar vi på krigets följder/effekter och gör kopplingar framåt i tiden.

Det är viktigt att ni visar era kunskaper genom att vara aktiva under lektionstid.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att använda begrepp
 • din förmåga att förklara orsaker till historiska händelser  
 • din förmåga att se samband mellan tidsperioder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
SO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du känner begrepp som Nationalism, Imperialism etc.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonera om orsaker
Du förklarar orsakerna till kriget och hur de hänger ihop.
I ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang förklarar eleven hur någon orsak bidrog till första vk utbrott. Resonemanget underbyggs med något relevant historiskt exempel
I ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang förklarar eleven hur några orsaker bidrog till första vk utbrott. Resonemanget underbyggs med några relevanta historiska exempel. Resonemanget visar hur några orsaker kan hänga ihop med varandra.
I ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang förklarar eleven hur flera orsaker bidrog till första vk utbrott. Resonemanget underbyggs med flera relevanta historiska exempel. Resonemanget visar hur några orsaker kan hänga ihop med varandra. Resonemanget visar hur några orsaker förstärker varandra.
Samband
Du kan förklara samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: