Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A- Kap. 1 stora tal

Skapad 2016-09-09 09:15 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Den ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Undervisningen

Inom arbetsområdet kommer vi att arbeta med addition och subtraktion.

Du kommer att få lära dig att:

- läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000

-ordna tal efter storlek

- förstå hur addition och subtraktion samt multiplikation och division hör ihop

- använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"

- avläsa och skriva tal i det romerska taalsystemet

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Arbetssätt

 • Muntliga genomgångar
 • PP
 • Övningar på smartboarden
 • Matematikboken
 • Extra uppgifter
 • Bingel (digitalt)

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

* redogöra för dina tankar muntligt och skriftligt

* se rimligheten i dina svar

* läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000

* storleksordna tal

* använda minnessiffra/växling vid algoritmräkning (addition och subtraktion)

* multiplicera och dividera tal med nollor på slutet

 

Genom:

 •  Dialoger och diskussioner i undervisningen samt i utförandet av olika uppgifter
 • Test/prov
 • Diagnoser
 • Din förmåga att ta ansvar för att hålla "veckans mål" och att lämna in i tid

 

Planeringen ser ut så här:

v.34 sid. 8-9

v.35 sid. 10-11

v.36 sid. 12-13

v.37 sid. 14-15

v.38 sid. 16-17

v.39 sid. 18-19 samt diagnos 1

v.40 sid. 22-29 (Rustkammaren) eller 30-36 (Tornet)

 

 

 

Uppgifter

 • Veckornas mål

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: