Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A kap 1- Stora tal

Skapad 2016-09-09 09:18 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Matteborgen 5A kap.1.
Grundskola 5 Matematik

Kapitlet som vi arbetar med handlar om stora tal

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.

Undervisningen

När du är klar med detta kapitel ska du kunna:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000
 • ordna tal efter storlek
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
 • använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
 • avläsa och skriv atal i det romerska talsystemet

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Arbetssätt

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner. Vi kommer varva detta med färdighetsuppgifter och problemlösningsuppgifter.

Vi kommer att lära oss:

* läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000 

* storleksordna tal inom ovanstående talområde

* algoritmräkning med minnessiffra/växling (addition och subtraktion)

* multiplicera och dividera med tal som slutar med nollor

Detta kommer vi göra i form av muntliga genomgångar och laborativt material, samt klara tydliga mål för varje vecka. 

Utifrån bok, stenciler och smartboard arbeta med olika uppgifter och fördjupningar.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

* redogöra för dina tankar muntligt och skriftligt

* se rimligheten i dina svar

* läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000

* storleksordna tal

* använda minnessiffra/växling vid algoritmräkning (addition och subtraktion)

* multiplicera och dividera tal med nollor på slutet

Detta kommer bedömas kontinuerligt i form av samtal, diagnoser och prov. 

 

 

 

Matriser

Ma
Matteborgen 5A kap 1- Stora tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
läsa och skriva tal i talområdet 0 - 1 000 000
Du kan med viss säkerhet läsa och skriva tal i talområdet 1-1 000 000.
Du kan med säkerhet läsa och skriva tal i talområdet 1-1 000 000.
Du kan med stor säkerhet läsa och skriva tal i talområdet 1-1 000 000.
Ny aspekt
Ordna tal efter storlek
Du kan med viss säkerhet ordna tal efter storlek
Du kan med säkerhet ordna tal efter storlek
Du kan med stor säkerhet ordna tal efter storlek
Ny aspekt
Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
Du kan med viss säkerhet addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
Du kan med säkerhet addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
Du kan med stor säkerhet addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
Ny aspekt
Multiplicera tal som har nollor på slutet.
Du kan med viss säkerhet multiplicera tal, med nollor på slutet inom talområdet
Du kan med säkerhet multiplicera tal, med nollor på slutet inom talområdet
Du kan med stor säkerhet multiplicera tal, med nollor på slutet inom talområdet
Ny aspekt
Dividera tal som har nollor på slutet.
Du kan med viss säkerhet dividera tal, med nollor på slutet inom talområdet
Du kan med säkerhet dividera tal, med nollor på slutet inom talområdet
Du kan med stor säkerhet dividera tal, med nollor på slutet inom talområdet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: