Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur på Läslusen

Skapad 2016-09-09 09:54 i Pysslingen Förskolor Hagabergs förskola Pysslingen
En planering för de minsta barnen inom området kultur.
Förskola
En planering för de minsta barnen utifrån området kultur. På Läslusen lägger vi grunden för att barnen ska kunna utveckla sin identitet och självständighet, samt att fungera i grupp.

Innehåll

Mål:

Att ge barnen en bra grund genom att stödja deras utveckling av den egna identiteten och självständigheten. 

Att ge barnen en bra grund för att kunna fungera i grupp.

Att börja  utveckla barnens respekt för andra kulturer.

Detta gör vi för att nå målen:

Vi stödjer deras jagutveckling genom att ha foton på varje barn, familjebilder, sjunga namnsånger.

Vi uppmuntrar till självständighet t ex vid måltider, att äta själv, och vid påklädning, 

Vi pedagoger är närvarande i barnens lek och kan uppmuntra till egna initiativ som t ex att barnen kan hämta leksaker de vill ha.

Vi pedagoger stödjer barnen när det uppstår konflikter genom att sätta ord på det som händer och ser till att varje barn får göra sin röst hörd så att konflikten kan lösas på ett positivt sätt.

Vi tar fram exempel från olika kulturer på ett positivt sätt, t ex musik och ordkort.

 

Vi ser att målet är nått när:

Barnen kan se sig själva som en egen person.

Barnen kan fungera i grupp utifrån sin förmåga och kan ibland lösa konflikter med hjälp av pedagoger.

När vi har erbjudit barnen musik från alla kulturer som är representerade i gruppen.

Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: