Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter

Skapad 2016-09-09 09:59 i Trumman Haninge
Förskola
Vi har valt att jobba med växter. Den här terminen vill vi fokusera på att utforska vilka olika växter vi har i vår närmiljö, vad vi använder i matlagning och vad vi äter. Vi utgår från det barnen redan känner, deras utveckling zon och bygger sen vidare på det.

Innehåll

Växter

Syfte och mål

Vi vill att barnen ska förstå sin delaktighet i naturens kretslopp, samt väcka deras intresse för naturen. Genom olika samtal om växter och dess betydelse för naturen kommer att barnen utveckla sitt ordförråd och språk. Ge barnen förutsättningar för att lära sig visa respekt för naturen och allt levande samt visa respekt för varandra. Barnen ska uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig och utvecklas.

Våra metoder

Samtal om växter både ute och inne där vi försöker fånga barnens intresse. Flera barn på vår avdelning har en annan modersmål och behöver språklig stimulans. 

Vi går på promenader där barnen kan upptäcka och utforska växter i vår närmiljö. Vi pratar om hur växter förändras i samband med årstider.

Vi skriver ut bilder på olika växter och frukter som barnen redan känner till och pratar om var de växer och vad behöver de för att växa.

Vi samlar några växter på våra promenader för att all barn ska kunna få möjlighet att utforska växter. Barnen får senare måla eller modellera växter som vi har pratat om. Genom att se egna bilder och skapelser kan barnen inspirera varandra.

Vi planterar lökar och olika fröer för att barnen ska kunna se på hela växtprocessen och fundera på vad behöver växter för att växa. Alla barn ska kunna få välja och plantera en växt. Vi använder oss av återanvändningsbart material som mjölkförpackningar.

Vi går till biblioteket tillsammans med barnen där vi kan låna böcker om olika växter för att kunna prata vidare med barnen.

Dokumentation

 Vi använder kamera och ipad för att dokumentera vårt projekt arbete med växter. Barnen egna teckningar eller andra skapelse sparas för att senare kunna reflektera med barnen och för att barnen ska få se sin egen utveckling och kunna reflektera kring det. Vi sätter vi tagna bilder på avdelningen för att barnen ska kunna inspireras. Varje barns lärande dokumenteras och läggs i barnens egen personliga lärlogg

Uppföljning och utvärdering 

 Vi diskuterar veckovis i arbetslaget vårt projekt arbete för att reflektera kring det vi har gjord och hur vi ska gå vidare med projektet. Vi pratar med barnen på samlingen och i mindre grupper och diskuterar vad vi har gjord och vad barnen är nyfikna på för att driva vårt projekt vidare. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: