Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det kompetenta barnet

Skapad 2016-09-09 10:29 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Barnen utvecklar självständighet, tillit till sin egen förmåga samt utvecklar sin förmåga att ta eget ansvar.
Förskola
Det kompetenta barnet. att låta barnet kunna själv, att låta barnen vara en tillgång för varandra

Innehåll

Det kompetenta barnet
I förskolan bemöter vi barn, föräldrar och varandra med respekt och skapar förståelse för människors lika värde. Vi arbetar för att stärka barnens självkänsla samt att erbjuda positiva erfarenheter och mångsidiga möten med andra barn och vuxna. Vi har få, men fasta regler vilket skapar trygghet för barnen. Andan i förskolan är varm, positiv, glad och hänsynsfull.
Vår syn på barnet är att hon eller han är tänkande, kompetent och en viktig person som har något att lära omvärlden och som själv vill lära. Arbetsmiljön är viktig för oss och vi vill att alla känner trivsel. Barn och pedagoger har roligt tillsammans, känner gemenskap och delaktighet.
Vi vill att alla barn får erfara den tillfredsställelse det ger att övervinna svårigheter, uppleva sig vara en tillgång och att göra framsteg.
Meningsfulla situationer i gott lärandeklimat ger grund för att fungera i en social omvärld.
 
Genomförande 

Barnen behöver en vuxen som är nyfiken på barns tankar, frågor och intressen.
både lyssnar och pratar  
En vuxen som både ställer frågor, ger svar och ger barnet utrymme att använda sina styrkor och förmågor. 
inte förminskar barnet genom att tycka synd om, lägga till rätta utan ger barnen rätten att göra sina egna försök.
En vuxen som inte gör sig behövd av barnet utan ser barnen i gruppen som resurser till varandra. 
genom pedagogisk dokumentation synliggör barnets läroprocesser för barnet, gruppen, föräldrar och kollegor 
oavbrutet reflekterar och utvecklar sina pedagogiska tankar och handlingar.

Kopplingar till läroplanen

 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: