Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fra 8 Chez nous 1B

Skapad 2016-09-09 11:16 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

När du ger dig ut på en resa i ett fransktalande land är det bra att kunna förstå när någon beskriver vägen för dig. Och kanske ser du så fransk ut att du själv blir ombedd att lämna en vägbeskrivning!?

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig:

 

 • platser och vägbeskrivning sid 21 (textboken).

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Innehåll

Arbetsområdet handlar om att vara på resa. Du kommer lära dig mer om olika transportmedel och att fråga efter vägen när du väl kommer fram och för att klara detta kommer du bland annat lära dig olika sätt att ställa frågor på. För att utveckla ditt språk kommer du också att lära dig de oregelbundna verben  aller och prendre.

Genomförande

Under arbetsområdets gång kommer du på olika sätt öva på att lyssna, läsa, tala och skriva. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och du kommer arbeta både enskilt och tillsammans med andra.

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Bedömning

Du visar vad du kan genom de läxförhör vi gör under arbetets gång, din muntliga aktivitet under lektionerna samt det förhör du gör i slutet av arbetsområdet;

onsdag 21/9 vecka 38.

Matriser

M2
Moderna språk 7-9

1
2
3
Produktion:
Tala
Du kan muntligen formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan muntligen formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del samman-hängande.
Du kan muntligen formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt samman-hängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: