Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Música

Skapad 2016-09-09 11:38 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Musik
Grundskola 9
De närmaste veckorna ska eleverna i år 9 jobba med projektet " Música y artistas" Arbetet är individuellt eller i grupp och tillsammans ska ni välja en grupp eller artist och skriva lite fakta om den/ dessa. Det går bra att välja en spansktalande grupp eller artist men inget måste!

Innehåll

Tema Música

 

Fakta om gruppen: Var kommer de ifrån? Vilken stad? Vilket språk de sjunger på?.  Hur blev de kända? Vad gör de på fritiden?  Hur ser en vanlig vardag ut? 

Vilka lyssnar på gruppen, artisten?

Välj en låt och spela upp för klassen.

Buena suerte!

Matriser

Matriser: Språkval 9 Moderna Språk i Spanska

Elever får motivation och undervisningar för att klara deras förmogor genom kursplan i ämnet.

Anstränga sig för studier och lära sig att utveckla deras färdigheter.
E
C
A
Förmåga att använda grammatik och kunskaper för att kommunicera och samtala. Genom intresse, åsikter, aktiviteter vardagliga situationer, händelser, sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används, berättelser instruerande och beskrivande.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsenliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lungt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lungt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfata väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lungt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förmåga att lyssna
för att granska information och förstålse. Genom berättelser, dialoger, muntliga eller skriftliga texter, grammatiska strukturer, ordförråd, satser, fraser och fasta språkliga uttryck.
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmåga att läsa för att utveckla elevers lärande och kännedom i ämnet. Genom tydligt talat språk och texter i olika sammanhang.
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att underlätta sin förstålse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förstålse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förstålse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förmåga att tala
för att förbättra uttal och intonation. Genom dialoger, beskrivningar, berättelser och språkliga strategier för att delta.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Förmåga att skriva för
att träna kunskaper. Genom instruktioner, grammatiska strukturer, fraser, satser, frågor, svar, uttryck och skriftliga kommunikationer.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt, tidligt och till viss del samman- hängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt, tidligt och relativt samman- hängande.
Förmåga att skapa
för att konkretisera och producera skapande redovisningar. Genom skriftliga och muntliga produk- tioner, presentationer, framställningar och uppgifter: 1, 2, 3 och 4.
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förmåga att delta för att
förbättra och studera. Genom uttrycka sig, kommunikation, framställningar och redovisningar.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: