👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 9, Läs- och hörförståelse, HT

Skapad 2016-09-09 14:45 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Engelska

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Eleverna ska under terminen utveckla sin läs- och hörförståelse. Vi läser och lyssnar kontinuerligt i alla våra arbetsområden och stämmer sedan av med ett lästest och ett hörförståelsetest innan terminen tar slut för att se om elevens förståelse av engelska har ökat.

Undervisning

Vi läser många olika slags texter och lyssnar på olika typer av framställningar. Dessa bearbetar vi på olika sätt i klassrummet, t.ex. genom att återberätta, diskutera och sammanfatta. Från texterna/framställningarna lär vi oss nya ord och uttryck.

Bedömning

På läs- och hörförståelsetesterna får eleverna poäng som leder till ett visst betygssteg, i likhet med de nationella proven. Bedömning sker genom en matris och i kommentaren finns elevens poäng samt testets olika gränser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9

Matriser

En
PP Engelska åk 9, Läs- och hörförståelse, HT

På väg mot målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Läsförståelse - huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet tillräckligt väl.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i texter.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i texter.
Du förstår såväl helheten som detaljerna i texter.
Hörförståelse - huvudinnehåll och detaljer
Du förstår enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet tillräckligt väl.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i olika framställningar.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i olika framställningar.
Du förstår såväl helheten som detaljerna i olika framställningar.