Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning åk 1

Skapad 2016-09-09 15:00 i Västerby skola Hedemora
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik

För att anses ha godtagbara kunskaper ska eleven minst nå mellannivå under höstterminen respektive vårterminen.

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 1.

De muntliga uppgifterna görs både på höstterminen och vårterminen, de skriftliga bara på vårterminen i åk 1.

Matriser

Ma
Muntliga uppgifter

Mellannivå
Godtagbara kunskaper ht åk 1
Mellannivå
Godtagbara kunskaper vt åk 1, mer än godtagbara kunskaper ht åk 1
Högre nivå
Mer än godtagbara kunskaper vt åk 1
Talraden
Jag räknar till 25.
Jag räknar till 50
Jag räknar till 100.
Jag räknar till 115
Jag kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 3 och räkna till 12)
Jag kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 9 och räkna till 20)
Jag kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 26 och räkna till 40).
Jag kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 195 och räkna till 220)
Jag kan räkna nedåt från 5
Jag kan räkna nedåt från 10 (stoppa vid 0)
Jag kan räkna nedåt från 15(stoppa vid 0)
Jag kan räkna nedåt från 71(stoppa vid 57).
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-5)
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-10
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-100)
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 100-300)
Jag vet vilket tal som kommer före(talområde 1-5)
Jag vet vilket tal som kommer före(talområde 1-10)
Jag vet vilket tal som kommer före(talområde 1-100)
Jag vet vilket tal som kommer före(talområde 100-300
Testas först på vårterminen
Jag kan hoppa 10-hopp (10-50)
Jag kan hoppa 10-hopp (0-100)
Jag kan hoppa 10-hopp (12-62)
Antalskonstans
Att veta att antalet är detsamma även om det sprids ut, "Fem myror är fler än fyra elefanter"
Jag kan jämföra mängder (stora och små saker)
Jag kan se att det är samma antal även om föremålen sprids ut eller byter plats
Subitisering
Att se antal utan att räkna
Jag kan se direkt hur många prickar det är på en tärning (3 och 4)
Jag kan se direkt hur många prickar det är på en tärning (5 och 6)
Jag kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när jag bara sett dem i ett par sekunder (11)
Jag kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när jag bara sett dem i ett par sekunder (18)
Namnge tal
Jag kan para ihop sifferkort och tärningsbilder (1-6)
Jag kan namnge de tal som min lärare pekar på (0-10)
Jag kan namnge de tal som min lärare pekar på (10-100), (11-20)
Fler/färre
Jag kan se ett antal och tänka ut hur många det blir om det blir fler eller färre (utgå från 3)
Jag kan se ett antal och tänka ut hur många det blir om det blir fler eller färre (utgå från 6)
Jag kan se ett antal och tänka ut hur många det blir om det blir fler eller färre (utgå från 13)
Jag kan se ett antal och tänka ut hur många det blir om det blir fler eller färre (utgå från 15)
Uppdelning av tal
Jag kan dela upp 5 föremål på ett sätt
Jag kan dela upp 5 föremål på fler sätt
Jag vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (dela upp talet 7-10)
Jag vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (dela upp talet 11-19)
Hälften/dubbelt
Jag kan dela upp 4 föremål så vi får lika många var
Jag kan dela upp 8 föremål så vi får lika många var och tänka ut hur många vi skulle få om vi delade på 10
Jag kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker (6, 5, 4)
Jag kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker (12, 50, 100, 15)

Ma
Skriftliga uppgifter åk 1

Mellannivå
Godtagbara kunskaper vt åk 1
Högre nivå
Mer än godtagbara kunskaper vt åk 1
Antal
Jag kan räkna saker och para ihop med rätt antal
.
Talraden
Jag vet vilket tal som kommer efter (0-10).
Jag kan talens grannar (0-15)
Jag kan talens grannar (0-200)
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom området 0-10
Jag kan storleksordna tal inom området 0-50
Jag kan storleksordna tal inom området 0-300
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-6
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
Beräkna
Additon, subtraktion, multiplikation
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-6
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar med multiplikation
Talföljd
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-15
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-50
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-50
Likhetstecknet
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10)
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-10)
Problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: