Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2016-09-09 18:14 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera noveller från olika medier. Att urskilja novellens budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Strategier för att skriva texttypen (novell) med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Grundskola 8 – 9 Svenska

En novell är mer koncentrerad än en roman. Den handlar om ett fåtal personer och handlingen utspelas under en begränsad tid.

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (LGR11)

Planering 

Inom det här arbetsområdet kommer du att läsa, analysera och skriva noveller.  Vi kommer att titta på vad som karaktäriserar texttypen novell och du kommer att träna på att skriva på ett gestaltande sätt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Novellanalys samt novellskrivande 7 – 9

Novellreceptet

Texten är kort. Den är koncentrerad till en händelse - ofta med tillbakablickar för att ge ett perspektiv. Antalet personer är litet. Miljön beskrivs kortfattat. Den utspelas under kort tid. Det förekommer ofta parallellhandling och sk klipp inspirerade från filmen. Det är vanligt med inre monolog, d v s att läsaren får följa en persons tankar. Handlingen börjar direkt utan någon lång inledning. Slutet innehåller ofta en poäng, men det förekommer också öppna slut där läsaren själv får räkna ut hur det slutar.
E
C
A
Novellanalys
Förståelse Argument Analysförmåga
Visar att hon/han har förstått innehållet i den lästa texten. Visar förståelsen genom att svara på frågorna. Kan utläsa tydliga budskap. Återberättar och reflekterar över innehåll och form.
Drar slutsatser som har stöd i texten samt kommenterar dessa. Kan utläsa budskap som skrivs "mellan raderna". Gör enkla analyser av innehåll och form.
Drar slutsatser som har gott stöd i texten samt analyserar dessa. Kopplar texten till egna erfarenheter och/eller generella frågeställningar. Kan utläsa budskap som skrivs "mellan raderna" samt ev. dolda budskap. Analyserar innehåll och form på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Novell
Kommunikativ kvalitet Innehåll
Fungerar i sammanhanget efter viss bearbetning. Visar strävan efter anpassning till läsaren. Redovisar händelser mer än förmedlar upplevelser (utifrån huvudkaraktärens perspektiv).
Fungerar i sammanhanget. Är anpassad till läsaren. Förmedlar upplevelser och reflekterar kring dem (utifrån huvudkaraktärens perspektiv).
Fungerar väl i sammanhanget. Är väl anpassad till läsaren. Förmedlar, tolkar och värderar upplevelser (utifrån huvudkaraktärens perspektiv).
Novell
Form Beskrivningar Dramaturgi
Uppbyggnaden är i huvudsak tydlig - innehåller exempel/detaljer med viss betydelse för helheten. Enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad .
Uppbyggnaden är tydlig - innehåller träffande exempel/detaljer med betydelse för helheten. Utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Uppbyggnaden är välvald med tanke på ämnet - genrens möjligheter nyttjas. Välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Språk
Ordval/Stil Meningsbyggnad Skrivregler
Uttrycker sig tydligt och begripligt. Ordvalet uppfyller i huvudsak uppgiftens krav. Meningsbyggnaden och tempusbruk är i huvudsak korrekt.
Uttrycker sig sammanhängande. Ordvalet är passande och varierat. Meningsbyggnaden är varierad. Tempusbruket är anpassat efter olika tidsperspektiv.
Uttrycker sig väl sammanhängande. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Meningsbyggnaden är träffsäker och varierad. Tempusbruket är anpassat efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: