Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstaskolan Källkritik år 5

Skapad 2016-09-09 22:18 i Årstaskolan Uppsala
Vi arbetar med källkritik 80 min x 3 under höstterminen 2016.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Svenska Historia
Det är superviktigt med ämnet källkritik och det blir mer och mer aktuellt pga allt nyhetsflöde som idag når oss från tv, tidningar, böcker och medier. Vi lär oss tänka efter att inte tro på allt vi läser och ser. Hur kan man tänka och finns det några knep?

Innehåll

 Vi kommer att diskutera vad källkritik är och vikten av att inte "tro på allt man ser och hör". Begrepp som primärkälla och sekundärkälla kommer att lyftas och förklaras. Vi ser på film och lär oss om uppslagsverk på internet som tex Wikipedia och Google. Finns det knep och strategier för källkritik? Det kommer att göras kopplingar till ämnen som religion och historia. Jag kommer som slutdiagnos att ställa några tipsfrågor (som bedömning) där det finns möjlighet för att utveckla sina svar 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Re Sv
Svenska källkritik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Informationssökning
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas..
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.

Hi Re Sv
Historia källkritik

Källor:
Källor och källkritik
Kan använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda olika källor på ett väl fungerande sätt.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas användbarhet.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas användbarhet.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas användbarhet.

Hi Re Sv
Religion källkritik

1
2
3
4
Förmåga att hantera information
Använda olika källor
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: