Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö-och samhällsfrågor

Skapad 2016-09-10 11:19 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Grundskola F – 6 SO (år 1-3)

Vi arbetar med miljöfrågor som till exempel trafik, energi och matvaror.  Vi kommer gå på studiebesök hos fjärrvärmeverket, samtala, titta på filmer, rita och skriva tillsammans. Vi arbetar också med aktuella samhällsfrågor då vi kommer titta på Lilla Aktuellt för att sedan prata om de olika samhällsfrågorna som dyker upp i programmet, vilket ger en förståelse för dagens samhälle. 

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du ska få en förståelse för hur olika saker påverkar miljön bland annat utifrån trafiken, energin och våra matvanor. Du ska få kunskaper om aktuella samhällsfrågor. 

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Syfte och förmågor

Målet med undervisningen är att du ska utveckla dina kunskaper om miljöfrågor och aktuella samhällsfrågor.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
 • SO   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

 • se på film
 • studiebesök
 • samtala
 • rita och skriva tillsammans
 • arbeta praktiskt

Bedömning

Du ska kunna berätta om miljön i din vardag. Du ska även kunna berätta om aktuella samhällsfrågor och ge kommentarer om dem. 

Arbetstid

 år 2

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: